Interessante (vrijwilligers) vacature Voedselbank

Vrijwilligersvacature Voedselbank Overvecht

Voedselbank Overvecht zoekt een 2e coördinator voor onbepaalde tijd
om in onderling overleg met de andere coördinator leiding te geven aan de voedselbank.

Voedselbank Overvecht bestaat uit:
een ploeg van 12 enthousiaste, betrokken en eigenzinnige vrijwilligers
en minimaal 120 deelnemers/ deelnemende gezinnen.
elke donderdag worden 120 voedselpakketten uitgegeven
vanuit het pand aan de Jeanne d’Arcdreef 1.

Voor de leiding van de voedselbank zoeken we iemand die
· leiding kan geven
· goed kan communiceren
· flexibel is
· betrokken bij mensen in armoede
· handig is op de computer
· en vooral ook tijd heeft
tijdsbesteding: 2 tot 3 dagen per week, waar onder de donderdag

Voedselbank overvecht
tel: 06 12179562
info@voedselbankovervecht.nl
www.voedselbankovervecht.nl
coördinator: Lianne Oosterbaan

Vernieuwde armoedeaanpak 2016-2019 vastgesteld

De Utrechtse gemeenteraad stemde donderdag 10 december in met de vernieuwde armoedeaanpak. Hiermee is gekozen voor een meer preventieve aanpak van armoede. Hieronder een overzicht van verschillende maatregelen.

Life event budget
De gemeente start in 2016 pilots met een life event budget. Dit budget is bedoeld om mensen die een ontwrichtende gebeurtenis meemaken (echtscheiding, het verlies van een baan of partner, krijgen van een chronische ziekte of beperking) met een maatwerkpakket te steunen om zich aan te passen aan de nieuwe situatie. Dit pakket bestaat uit hulp- en dienstverlening en een incidentele financiële bijdrage van 300-400 euro.

Uitbreiding collectieve ziektekostenverzekering
De nieuwe armoedeaanpak behelst tevens een uitbreiding van de basisverzekering voor ziektekosten. Nu is de basisverzekering alleen beschikbaar voor mensen met een inkomen tot 110% van het sociaal minimum, vanaf begin 2016 is de basisverzekering beschikbaar voor mensen met een inkomen tot 125% van het sociaal minimum.

Afschaffing structurele armoedemaatregelen
De raad schafte met de nieuwe armoedeaanpak ook een aantal maatregelen af, zoals:
– het woonlastenfonds
– de individuele inkomenstoeslag per 1/1/2017
– de energietoeslag voor ouderen.
Hierdoor verliezen met name mensen die langdurig aangewezen zijn op een laag inkomen een stuk noodzakelijk inkomen.

Steun voor Leergeld, gedeeltelijke steun voor voedselbanken
Stichting Leergeld heeft zijn subsidie – dankzij ingrepen van de gemeenteraad – behouden. De financiering van de activiteiten van de voedselbanken wordt geleidelijk afgebouwd, met een eveneens geleidelijk afnemende garantstelling.

Bijzondere bijstand toch open voor langdurige gebruiksgoederen
De bijzondere bijstand wordt opengesteld voor de reparatie en vervanging van duurzame gebruiksgoederen zoals koelkast en wasmachine vanaf het moment dat de individuele inkomenstoeslag komt te vervallen.

Verankering van ervaringsdeskundigheid
De gemeenteraad realiseerde hiernaast dat het college in mei/juni 2016 met een voorstel komt hoe ervaringsdeskundigheid wordt verankerd in de uitvoering van het armoedebeleid.

Aandacht voor schulden onder jongeren
Ook zegde het college toe een samenhangende aanpak te zullen maken voor het vormen en bestrijden van schulden onder jongeren.

Minima Effect Rapportage over armoedebeleid kan leiden tot aanpassing beleid in oktober 2016
Het Nibud gaat de vastgestelde armoedeaanpak onderzoeken op effecten voor het besteedbaar inkomen van mensen die hierop aangewezen zijn. Deze resultaten worden net als de eerste effecten van het life event budget in oktober 2016 in de gemeenteraad besproken om zo nodig tijdig bijstelling van de armoedeaanpak te kunnen realiseren.