Wat werkt bij de aanpak van armoede

Het nieuwste dossier in de serie Wat Werkt bij … vermeldt de meest recente inzichten vanuit onderzoek en praktijk naar werkzame factoren in de aanpak van armoede. Sinds de economische crisis is armoede in Nederland met ruim een derde gegroeid en staat volop in de schijnwerpers.

Armoede wordt doorgaans gezien als een situatie waarin het inkomen van een huishouden onder een minimaal maatschappelijk aanvaardbare grens is gezakt. Maar tegenwoordig beschouwen steeds meer beleidsmakers armoede als een breder probleem van maatschappelijke participatie en sociale uitsluiting.

In het dossier wordt antwoord geven op de vraag wat overheden, professionals en burgers zelf kunnen doen om armoede op een succesvolle wijze te voorkomen en aan te pakken.

Dit dossier is onderdeel van een serie Wat werkt bij dossiers. Een overzicht van deze dossiers is te vinden op: www.movisie.nl/weten-wat-werkt.

Geef armoede een gezicht, doe mee met het Rollende Resto!

Wie zoeken we?
Wij zijn op zoek naar ervaringsdeskundigen in armoede die met het Rollende Resto* op pad willen.

Wat ga je doen?
Door met het Rollende Resto de wijk in te trekken maak je contact met mensen. Je vertelt op je eigen manier aan wijkbewoners wat het is om in armoede te leven. Zo krijgt armoede een gezicht. Door in de wijk aanwezig te zijn, krijgt iedereen de kans om contact te maken. Zo willen we ook mensen bereiken die in armoede leven en nog niet de weg weten naar hulp.

Hoe kun je meedoen?
Heb je interesse? Meld je aan voor de kennismakingsbijeenkomst op 11 april:
E-mail:   Tilly Prinsen: tillyoba@yahoo.com
Tonio Bozelie:  toniobozelie@gmail.com
Tel:         030-2328831 (11:00 tot 15:00 uur maandag t/m vrijdag)

De bijeenkomst start om 16:00 uur bij buurthuis de Oase, Cartesiusweg 11 (vlakbij station Zuilen).

* Rollende Resto’s zijn eettafels, aangedreven door meerdere fietsers. In dit project worden ze niet (zoals gebruikelijk)  ingezet als minirestaurant, maar als plek om elkaar te ontmoeten en informatie te delen.