Den Haag saneert schulden van jongeren


Den Haag saneert schulden van jongerenMooi initiatief van Den Haag. Niet de eerste. Eerder in mei ook al in het nieuws: gemeente Leiden helpt jongeren met schulden. En nog eerder: Breda gaat schulden jongeren saneren. Tijdens het Divosacongres verzorgt Martin Schut samen met Breda een workshop o.a. hierover.

Een schuldregeling voor deze doelgroep is lastig, omdat studiefinanciering niet als inkomen geldt. Daarnaast stellen schuldeisers meestal dat de jongere nog een heel leven voor zich heeft en daarom best wat langer en meer kan aflossen. Het overnemen van een groot deel van de schulden vormt dan één van de oplossingen. Maar dan wel met de voorwaarde dat de jongere zijn stinkende best doet om zijn schulden af te betalen – in euro’s of in natura.

Opvallend is dat sommige gemeenten ervoor kiezen om de aflostermijn op te rekken naar soms wel 15 jaar. Dat is langer dan gebruikelijk dus daar moet je als jongere wel goed over nadenken. En dat is vooral ook een bestuurlijke keuze.


Wil je ook helpen de Armoede in Utrecht aan te pakken? Wij spreken graag verder met je over de mogelijkheden de Armoedecoalitie te ondersteunen. We horen graag van je!

Neem contact op

Schuldenaar mag later terugbetalen

Mensen met zware schulden krijgen een adempauze van maximaal een half jaar waarin ze even geen rekeningen hoeven te betalen.
Op deze manier moet er voor worden gezorgd dat een hulptraject meer kans van slagen heeft.
Staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken) en minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie) hebben de Tweede Kamer op de hoogte gesteld van hun plan waarmee het incasseren van schulden even in de pauzestand wordt gezet. Daarvoor hebben zij overleg gevoerd met de belangenbehartigers van schuldhulpverleners, gerechtsdeurwaarders, de VNG en de vier grote steden. Het is de bedoeling dat de praktijk op 1 januari volgend jaar verandert.
Volgens Klijnsma kan het soms nodig zijn om een pauze in te lassen als mensen diep in de financiële zorgen zitten. Als schuldenaren geen aanmaningen of telefoontjes krijgen van bedrijven die vragen waar hun geld blijft, geeft dat tijd om overzicht te krijgen hoe er op een realistische manier kan worden terugbetaald.

Kies je (geld)plan

Kies je (geld)plan

Gemeente Utrecht is een samenwerking aangegaan met Startpunt Geldzaken van het NIBUD. Dit is een programma waarmee mensen kunnen kijken hoe ze elke maand meer geld kunnen overhouden. Toegegeven, mensen moeten wel digitaal vaardig zijn om het in te kunnen vullen, maar deze tool kan een laagdrempelige manier zijn om eens naar de eigen begroting te kijken. Neem een kijkje via utrecht.startpuntgeldzaken.nl

Armoede laten zien maakt mensen guller

Beelden van arme Afrikaanse tieners en ploeterende Chinese fabrieksarbeiders. Zorgen dergelijke beelden ervoor dat we meer geld geven aan goede doelen? Frank Hubers onderzocht het voor zijn proefschrift: “We weten nu dat het werkt.” 

Organisaties investeren miljoenen in campagnes met beelden van arme mensen Maar er is eigenlijk weinig bekend over in hoeverre dit soort beelden ook werkelijk effectief zijn. Zorgen ze ervoor dat we meer geven? Om hier meer over te weten te komen, ben ik als onderdeel van mijn promotieonderzoek een samenwerking aangegaan met de non-profit organisatie ‘Movies that Matter’. Lees hier meer over zijn onderzoek.

 

Opgroeien in armoede

In 2014 leefden 421.000 kinderen in een gezin met een laag inkomen, meldt het CBS. Deze gezinnen moeten van zo weinig geld rondkomen, dat bijvoorbeeld nieuwe kleren, op vakantie gaan, sport en muziekles niet vanzelfsprekend zijn. Dit komt neer op 12 procent van de kinderen. Van hen waren er 131.000 die al vier jaar of langer in zo’n situatie zaten.
Het aantal gezinnen stijgt sinds 2010, toen de gevolgen van de economische crisis goed merkbaar werden. In de jaren daarvoor was er een daling. Het aantal kinderen dat van een laag inkomen moet leven, is nu terug op het niveau van 2005.
Het CBS spreekt zelf niet over ‘armoede’, omdat dat een subjectief begrip is en omdat er veel afhangt van persoonlijke omstandigheden. In plaats daarvan gebruikt het CBS termen als ‘een laag inkomen’ of ‘kans op armoede’. De grens is afhankelijk van de gezinssamenstelling: voor een stel met twee kinderen lag de lage-inkomensgrens in 2014 op 1920 euro netto per maand.
Verschil per provincie
Het CBS bracht ook de verschillen per provincie in kaart. De ‘rijkste’ provincie is Utrecht (9,9 procent van de kinderen leeft daar van een laag inkomen), de ‘armste’ is Zuid-Holland (14,5 procent). In Rotterdam is het probleem het grootst: daar gaat het om één op de vier kinderen. Enkele cijfers binnen de provincie Utrecht:
Utrecht (13,8%)
Zeist (11,6%)
Veenendaal (11,2%)
Soest (10,4%)
Nieuwegein (10,3%)
Amersfoort (10,1%)
Houten (5,5%)
Bunnik (4,7%)
Leusden (4,2%)
Als de bevolking wordt verdeeld naar herkomst, zijn de verschillen nog groter. Van alle kinderen met een niet-westerse achtergrond moet 33 procent rondkomen van een laag inkomen. Dat aantal is vier keer zo hoog als in autochtone gezinnen.

In de versnelling van je schulden af

Op 21 april 2016 vond de kick-off van het Utrechtse Versnelfonds plaats. Dit fonds wil een bepaalde groep schuldenaren – mensen met een verslaving, laag IQ, psychosociale problemen en analfabeten of minder mondigen – ondersteunen bij het versneld aflossen van hun schulden. Hulpverleners komen namelijk bij vaak niet verder bij het oplossen van hun schulden of een andere financiële problemen. Dit levert vaak hoge maatschappelijke kosten op. Denk bijvoorbeeld aan de kosten voor huisuitzetting en/of maatschappelijke opvang.

Het Versnelfonds vormt een initiatief van de Tussenvoorziening in samenwerking met de Goede Gieren. Klik hier voor meer informatie.