Kansfonds zoekt projecten rondom Samen opvoeden

Kansfonds zoekt projecten rondom Samen opvoeden

Het Kansfonds zoekt projecten die kinderen in armoede versterken in hun mogelijkheden. Gemeenten kunnen tot 15 september 2016 een projectaanvraag indienen bijvoorbeeld rond hulp bij opvoeding, of om problemen bespreekbaar te maken. Ongeveer 50 projecten maken kans op financiering.

Het fonds hoopt dat er meer tegenwicht ontstaat tegen de risico’s van opgroeien in armoede. Volgens CBS-cijfers groeien rond de 421.000 kinderen in Nederland op in gezinnen met een laag inkomen. Deze subsidieronde is speciaal gericht op het thema ‘Samen opvoeden’ en hoe ouders, buren en vrijwilligers rond het gezin meer kunnen betekenen.

Om te voorkomen dat niemand buitengesloten raakt, helpt het Kansfonds mensen bij het steunen van de kwetsbaren in onze samenleving. In het kader daarvan worden kansrijke initiatieven gesteund die de situatie van kwetsbare mensen kunnen doorbreken. Jaarlijks krijgen ongeveer 600 projecten geld uit hun pot. Tot slot deelt het fonds kennis en ervaring.