Met Maxima rond de tafel

Woensdag 20 februari jl.werd de Armoedecoalitie vereerd met een werkbezoek van Koningin Maxima. Ze sprak met een aantal vertegenwoordigers van partners uit de Armoedecoalitie, ervaringsdeskundigen van het project ‘Geef armoede een gezicht’ en ‘de opleiding tot ervaringsdeskundige in armoede’.
Het werkbezoek was leuk en bijzonder. De koningin was zichtbaar onder de indruk van de impact van armoede op mensen, de schaamte die het met zich meebrengt waardoor armoede een blok om mensen heen wordt, maar ook de strijdbaarheid en positieve kracht van ervaringsdeskundigen om van hun leven iets te maken, de opgedane kennis in te zetten ten gunste van anderen en van hun leven als dubbeltje wel degelijk een kwartje te willen maken.
Zo bracht Tilly onder de aandacht dat zij zich pas echt arm voelde op het moment dat zij de bijles van haar dochter niet kon betalen. Meer over dit bezoek, zie: http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/uitzending/.

Nieuwe versie flyer ‘Opgroeien in Armoede’

Nieuwe versie flyer ‘Opgroeien in Armoede’

Berekeningen van het Nibud laten zien dat gezinnen met kinderen boven de 12 jaar tot 300 euro per maand tekort komen. Daardoor hebben zij moeite om in hun basisbehoeften te voorzien, laat staan dat er geld voor sport of vakantie overblijft.

Er bestaan in Utrecht echter allerlei voorzieningen en regelingen voor jongeren en gezinnen met kinderen. Die helpen hen meer kansen te bieden en armoede de baas te worden. Ze zijn alleen vaak onbekend bij het grote publiek. Daarom heeft de Armoedecoalitie een flyer met deze voorzieningen en regelingen uitgebracht. Deze flyer is onlangs uitgebreid met nieuwe tips.

Aandacht van media voor nieuwe opleiding

Mensen die armoede aan den lijve hebben ondervonden, weten als geen ander wat sociale uitsluiting betekent. Voor hen bestaat er tegenwoordig een opleiding tot ervaringsdeskundige. In de verslavingszorg en psychiatrie gebeurde dit al langer: de inzet van ervaringsdeskundigen.  Daarmee is een nieuw beroep ontstaan: ervaringswerker in armoede. Die ervaringswerkers kunnen naderhand een brug slaan tussen mensen in armoede, de samenleving en organisaties en professionals uit de sociale sector. Want: armoede gaat over meer dan alleen geld…!

In de Groene Amsterdammer verscheen op 5 januari jl. een artikel over deze nieuwe opleiding. Op 5 februari was er in een uitzending van Kruispunt opnieuw aandacht voor de opleiding tot ervaringswerker in armoede: ‘Wie niet rijk is, moet slim zijn’.

Gelijkwaardig tussen arm en rijk

Ben je evenveel, meer of minder waard als je arm of  rijk bent of iets daar tussenin? Op donderdagavond 16 februari gaan bewoners van Kanaleneiland met elkaar in gesprek over het thema Gelijkwaardig, tussen arm en rijk.

Benieuwd naar gezichtspunten en ervaringen van andere buurtbewoners? Zin in een verdiepend gesprek? Je bent van harte welkom!

Meer informatie vind je in de flyer.