Nieuwe versie flyer ‘Opgroeien in Armoede’

Nieuwe versie flyer ‘Opgroeien in Armoede’

Berekeningen van het Nibud laten zien dat gezinnen met kinderen boven de 12 jaar tot 300 euro per maand tekort komen. Daardoor hebben zij moeite om in hun basisbehoeften te voorzien, laat staan dat er geld voor sport of vakantie overblijft.

Er bestaan in Utrecht echter allerlei voorzieningen en regelingen voor jongeren en gezinnen met kinderen. Die helpen hen meer kansen te bieden en armoede de baas te worden. Ze zijn alleen vaak onbekend bij het grote publiek. Daarom heeft de Armoedecoalitie een flyer met deze voorzieningen en regelingen uitgebracht. Deze flyer is onlangs uitgebreid met nieuwe tips.

Gelijkwaardig tussen arm en rijk

Ben je evenveel, meer of minder waard als je arm of  rijk bent of iets daar tussenin? Op donderdagavond 16 februari gaan bewoners van Kanaleneiland met elkaar in gesprek over het thema Gelijkwaardig, tussen arm en rijk.

Benieuwd naar gezichtspunten en ervaringen van andere buurtbewoners? Zin in een verdiepend gesprek? Je bent van harte welkom!

Meer informatie vind je in de flyer.

Informatie en tips voor gezinnen met een kleine beurs

Er zijn veel voorzieningen en regelingen voor gezinnen met een een kleine beurs. Die helpen kinderen meer kansen te bieden en armoede de baas te worden. Ze zijn alleen vaak onbekend bij het grote publiek. De Armoedecoalitie heeft daarom opnieuw een hand-out laten ontwikkelen waar per onderwerp een aantal tips en voorzieningen worden genoemd, zodat u uw voordeel mee kunt doen!

Kansfonds zoekt projecten rondom Samen opvoeden

Kansfonds zoekt projecten rondom Samen opvoeden

Het Kansfonds zoekt projecten die kinderen in armoede versterken in hun mogelijkheden. Gemeenten kunnen tot 15 september 2016 een projectaanvraag indienen bijvoorbeeld rond hulp bij opvoeding, of om problemen bespreekbaar te maken. Ongeveer 50 projecten maken kans op financiering.

Het fonds hoopt dat er meer tegenwicht ontstaat tegen de risico’s van opgroeien in armoede. Volgens CBS-cijfers groeien rond de 421.000 kinderen in Nederland op in gezinnen met een laag inkomen. Deze subsidieronde is speciaal gericht op het thema ‘Samen opvoeden’ en hoe ouders, buren en vrijwilligers rond het gezin meer kunnen betekenen.

Om te voorkomen dat niemand buitengesloten raakt, helpt het Kansfonds mensen bij het steunen van de kwetsbaren in onze samenleving. In het kader daarvan worden kansrijke initiatieven gesteund die de situatie van kwetsbare mensen kunnen doorbreken. Jaarlijks krijgen ongeveer 600 projecten geld uit hun pot. Tot slot deelt het fonds kennis en ervaring.

Stichting Armoedefonds organiseert Fondsenwervingdag

Stichting Armoedefonds organiseert Fondsenwervingdag

Stichting Armoedefonds helpt met steun van haar donateurs en giftgevers, lokale organisaties en initiatieven die actief zijn op het gebied van armoedebestrijding of het verzachten van de gevolgen van armoede in Nederland.

In 2014 startte deze stichting met een fondsenwerving onder met name particulieren. Afgelopen voorjaar hebben wij een eerste toekenningsronde georganiseerd. Daarvoor was het fonds achter de schermen druk bezig met het verzamelen en beoordelen van de vele aanvragen die wij ontvingen. Met als uitkomst dat 25 projecten/initiatieven een bijdrage krijgen toebedeeld. De komende weken krijgen al deze toekenningen een plaats op de website.

Save the date – 17 november Op die dag vindt in het Maasgebouw, Kuip in Rotterdam de 10e Vakdag Fondsenwerving plaats. Speciaal voor organisaties actief op het gebied van armoedebestrijding heeft deze organisatie een apart informatief programma in de ochtend. Daarna kunt u zich op de beursvloer verdiepen in de wereld van fondsenwerving. U kunt o.a. presentaties en rondetafelsessies bijwonen en kennismaken met medewerkers van andere goede doelen tijdens de netwerkborrel. De plaatsen zijn beperkt dus vol=vol.

Verband jeugdzorg en bijstand staat vast

Jongeren in de jeugdzorg hebben grotere kans om in de Wajong of later in de bijstand terecht te komen. Dat blijkt uit een onderzoek van het Centraal Planbureau. Gemeenten kunnen daar iets aan doen. Lees hier meer over dit onderzoek.

Den Haag saneert schulden van jongeren


Den Haag saneert schulden van jongerenMooi initiatief van Den Haag. Niet de eerste. Eerder in mei ook al in het nieuws: gemeente Leiden helpt jongeren met schulden. En nog eerder: Breda gaat schulden jongeren saneren. Tijdens het Divosacongres verzorgt Martin Schut samen met Breda een workshop o.a. hierover.

Een schuldregeling voor deze doelgroep is lastig, omdat studiefinanciering niet als inkomen geldt. Daarnaast stellen schuldeisers meestal dat de jongere nog een heel leven voor zich heeft en daarom best wat langer en meer kan aflossen. Het overnemen van een groot deel van de schulden vormt dan één van de oplossingen. Maar dan wel met de voorwaarde dat de jongere zijn stinkende best doet om zijn schulden af te betalen – in euro’s of in natura.

Opvallend is dat sommige gemeenten ervoor kiezen om de aflostermijn op te rekken naar soms wel 15 jaar. Dat is langer dan gebruikelijk dus daar moet je als jongere wel goed over nadenken. En dat is vooral ook een bestuurlijke keuze.


Wil je ook helpen de Armoede in Utrecht aan te pakken? Wij spreken graag verder met je over de mogelijkheden de Armoedecoalitie te ondersteunen. We horen graag van je!

Neem contact op

Schuldenaar mag later terugbetalen

Mensen met zware schulden krijgen een adempauze van maximaal een half jaar waarin ze even geen rekeningen hoeven te betalen.
Op deze manier moet er voor worden gezorgd dat een hulptraject meer kans van slagen heeft.
Staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken) en minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie) hebben de Tweede Kamer op de hoogte gesteld van hun plan waarmee het incasseren van schulden even in de pauzestand wordt gezet. Daarvoor hebben zij overleg gevoerd met de belangenbehartigers van schuldhulpverleners, gerechtsdeurwaarders, de VNG en de vier grote steden. Het is de bedoeling dat de praktijk op 1 januari volgend jaar verandert.
Volgens Klijnsma kan het soms nodig zijn om een pauze in te lassen als mensen diep in de financiële zorgen zitten. Als schuldenaren geen aanmaningen of telefoontjes krijgen van bedrijven die vragen waar hun geld blijft, geeft dat tijd om overzicht te krijgen hoe er op een realistische manier kan worden terugbetaald.

Armoede laten zien maakt mensen guller

Beelden van arme Afrikaanse tieners en ploeterende Chinese fabrieksarbeiders. Zorgen dergelijke beelden ervoor dat we meer geld geven aan goede doelen? Frank Hubers onderzocht het voor zijn proefschrift: “We weten nu dat het werkt.” 

Organisaties investeren miljoenen in campagnes met beelden van arme mensen Maar er is eigenlijk weinig bekend over in hoeverre dit soort beelden ook werkelijk effectief zijn. Zorgen ze ervoor dat we meer geven? Om hier meer over te weten te komen, ben ik als onderdeel van mijn promotieonderzoek een samenwerking aangegaan met de non-profit organisatie ‘Movies that Matter’. Lees hier meer over zijn onderzoek.