Als je een uitkering hebt of een laag inkomen, en je hebt weinig geld om van rond te komen, kan het dat je in aanmerking komt voor financiële regelingen bij de gemeente. Een adviseur sociale Voorzieningen van de FNV kan je hierbij helpen.

Je hebt recht op deze dienstverlening:

  • als je lid bent van de FNV
  • als je gezinsinkomen niet hoger is dan circa € 1.650 netto in de maand (exclusief vakantiegeld);
  • als je inkomen als alleenstaande ouder niet hoger is dan circa € 1.200 netto in de maand (exclusief vakantiegeld)
  • als het totale vermogen in je gezin lager is dan € 11.880.

Ben je alleenstaand, dan gelden voor jou de volgende bedragen:

  • je inkomen is niet hoger dan circa € 1.200,- netto per maand (excl. vakantiegeld);
  • je vermogen is lager dan € 5.940,-.

Meer informatie vindt u hier.