Financiën

Voor mensen met een laag inkomen bestaan er allerlei extra’s op het gebied van inkomsten en uitgaven. Daarnaast zijn er verschillende organisaties die hen kunnen helpen de eindjes aan elkaar te knopen.

U-pas

Met een U-pas beschikt u over persoonlijk budget voor sport en cultuur. Dit budget kunt u gebruiken bij de aangesloten organisaties. Sinds kort bestaat er een U-pas Kindpakket. Het budget van deze pas kunt u besteden aan sport-, cultuur- en schoolactiviteiten of aan een fiets. Of u of uw kinderen recht hebben op een U-pas, hangt af van uw inkomen, voor meer info kijk op de www.U-pas.nl.

Vanaf  1 januari 2017 kunnen U-pashouders van 18 jaar en ouder een set van 10 retourtickets bestellen voor de bus en tram voor openbaar vervoer in de regio Utrecht. Meer informatie over de voorwaarden en het aanvragen van deze tickets: www.U-pas.nl.

U gids

In de U Gids is informatie te vinden over inkomensondersteuning, budgetteren, schulden en uitkeringen.

Stadsgeldbeheer

Via Stadsgeldbeheer kunt u een vaste budgetconsulent toegewezen krijgen die helpt met het structureren van de financiën.

Spreekuren

• Spreekuur voor daklozen bij Omduw. OMDUW wil het welzijn van de mensen in de stad Utrecht bevorderen. Deze organisatie richt zich in het bijzonder op dak- en thuislozen. Het spreekuur vindt elke vrijdag van 10.30 tot 12.00 uur plaats. Locatie: de kelderruimte aan de werf onder het Sint Bonifatiushuis, Nieuwe Gracht 61.
• Naast een voedselpakket bieden de negen Utrechtse voedselbanken  sociaal-juridische ondersteuning. Dit advies wordt doorgaans gegeven tijdens de uitgiftemomenten.
Over Rood begeleidt en ondersteunt ondernemers bij betalingsachterstanden, schulden, administratieve achterstanden en bedrijfsbeëindiging om financiële redenen. Voor vragen of een gratis eerste adviesafspraak: bel 0850090408.
• Bij de Raad en Daadbalie (Leger des Heils) kunt u terecht voor hulp bij financiën, formulieren en brieven. Dit inloopspreekuur wordt gehouden in Bij Bosshardt Ondiep (Acaciastraat 42) op dinsdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur. Bij Bosshardt Zuilen (Prinses Margrietstraat 22) op woensdagochtend van 10:00 tot 12:00 uur en aan de Schooneggendreef bij het Kerkgenootschap op donderdagochtend van 10:00 tot 12:00 uur.
• Tijdens de spreekuren van Sociaal Juridische Dienstverlening van de Tussenvoorziening komen allerlei vragen en problemen rondom uitkeringen, belastingen en toeslagen, wonen, schulden, gemeentelijke regelingen, bezwaar- en verzoekschriften aan de orde. Deze spreekuren zijn echter alleen bedoeld voor cliënten die vallen onder de aanvullende zorg.

Voor de jeugd

Stichting Leergeld springt bij indien u voor uw kind(eren) bepaalde schoolse of buitenschoolse activiteiten niet kunt betalen.
• Door de financiële situatie van hun ouders wordt het voor kinderen soms onmogelijk lessen aan een muziekschool of andere instelling voor actieve kunstbeoefening te volgen. Het Jeugdcultuurfonds maakt het mogelijk dat kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar lessen op het gebied van kunst en cultuur kunnen volgen.
• Het Jeugdsportfonds betaalt de contributie en/of de sportattributen voor kinderen uit gezinnen die leven van een uitkering, in de schuldsanering zitten of een inkomen hebben onder het sociaal minimum.
• Kinderen en jongeren kunnen door allerlei oorzaken in de knel komen. Daardoor hebben ze vaak niet dezelfde kansen en mogelijkheden als leeftijdsgenoten. Stichting Kinderzorg Utrecht biedt financiële ondersteuning voor bijvoorbeeld kosten voor woninginrichting bij begeleid wonen of bepaalde school- en sportkosten. De ondersteuning richt zich op kinderen en jongeren tot 23 jaar die in de provincie Utrecht.
• Armoede veroorzaakt eveneens de kansenongelijkheid in de ontwikkeling van kinderen. Die is afhankelijk van de kwaliteit van het onderwijs en de stimulans vanuit het huis. Minimagezinnen kunnen door hun situatie daar vaak beperkt vorm aan geven. Het Jeugdeducatiefonds steunt daar waar geld een beperking is, zodat de talenten van deze kinderen optimaal worden benut.le
U-2B Heard! is een cliëntenplatform voor en door (kwetsbare) jongeren met schulden of problemen thuis. Daardoor hebben ze vaak al te maken gehad met wooninstanties, jeugdzorg en andere instanties.  Deze jongeren kunnen altijd contact opnemen voor praktische hulp bij financiën via 06-39125619 of info@U-2BHeard.nl.

Overig

• In het boekje Waar haal ik geldvan Stadsgeldbeheer bevat adviezen en tips hoe u aan (extra) geld kunt komen.
• Bij scheiding of ontslag kunt u een workshop volgen waarin u informatie krijgt over uw nieuwe financiële situatie. Deze workshops rond levensgebeurtenissen zullen in 2017 worden uitgebreid. Meer informatie vindt u www.u-centraal.nl.
• Het zelfhulpprogramma van Mirro biedt informatie, tips en oefeningen om stress om geld te verminderen.
• Bij Werk en Inkomen van de gemeente Utrecht kunt u voor allerlei tips terecht voor extra’s bij een laag inkomen en advies over geldzaken.
Stichting Noodfonds Utrecht verleent financiële steun bij materiële noden met een spoedeisend karakter op het gebied van geestelijk, lichamelijk en maatschappelijk welzijn van ingezetenen van de gemeente Utrecht.
• Andere fondsen die particulieren ondersteunen, zijn: het Papefonds, het Bischop Bluyssenfonds, het Mollemafonds, het fonds van Stichting voor Blinden en Slechtzienden, Stichting Blinden-PenningStichting De Lichthoeve en Stichting NoNonsense. Vaak verloopt de aanvraag voor ondersteuning  via een hulpverleningsinstantie.
• Om werkzoekenden financieel te ondersteunen bij het volgen van een opleiding stelt Stichting Studiefonds Bundel een scholingsvoucher van € 500 ter beschikking. Dankzij deze voucher is werk meestal dan snel weer mogelijk. Doelgroep vormen werkzoekend tussen de 18 en 50 jaar met een bijstands- of WW-uitkering.
• Bij scheiding of ontslag kunt u een workshop volgen waarin u informatie krijgt over uw nieuwe financiële situatie. Deze workshops rond levensgebeurtenissen zullen in 2017 worden uitgebreid.
 Geldwijzer 030 nl wijst de weg naar informatie, advies en hulp over geldzaken in Utrecht.
• Een schuldhulpmaatje is een deskundige vrijwilliger die u helpt om uw financiën weer op orde te krijgen. U staat er dan niet meer alleen voor.
• Komt u er met behulp van deze voorzieningen en extraatjes toch niet uit, neem dan contact op met het buurtteam in uw buurt.

Check uw recht

Diverse sites bieden tools om te checken of u krijgt waar uw recht op hebt:
Ugids/toeslagen
utrecht.nl/werk-en-inkomen/extras-bij-laag-inkomen
Consumentenbond/toeslagen
Wijzeringeldzaken
Rechtopgeld
Berekenuwrecht.nibud.nl
Tot slot vindt u op de site De Lange Mars allerlei tips over hoe u verhaal kunt halen.

.