Huisvesting

Utrecht biedt verschillende mogelijkheden voor opvang als u dakloos bent. Zo kunt u in de nachtopvang slapen, ontbijten en douchen. Daarnaast zijn er plekken om tijdelijk te verblijven of te wonen. Wilt u gewoon een (ander) dak boven uw hoofd dan zult u op zoeken moeten naar een sociale huurwoning.

Nachtopvang/Deeltijdopvang

Sleep Inn – Tussenvoorziening: reserveer tussen 10:30 en 11:00 uur via 030-2315326.
NoiZ – Tussenvoorziening: reserveer tussen 11.30 en 12.30 uur via 030-2517280.
Laagdrempelige opvang – Leger des Heils: reserveer vanaf 9.00 uur via 030-2513604.
• Slaapbonnen voor nachtopvang via Omduw. Elke vrijdagochtend tussen 10.30 en 12.00 op te halen aan de Nieuwe Gracht 61 tijdens het spreekuur voor daklozen. Bereikbaar via 06-81788483.

Tijdelijk verblijf en wonen

Centraal aanmeldpunt crisisopvang te bereiken op 030-2332286.
Emmaus in Utrecht organiseert hulp voor mensen zonder dak boven hun hoofd. Deze opvang biedt hen de mogelijkheid hun leven weer op te bouwen.
• Bij het Corporatiehotel kunt u terecht als u (met uw gezin) in een onacceptabele woonsituatie verkeert. Of dakloos dreigt te raken en niet op en andere wijze in aanmerking komt voor een woning. Aanmeldingen verlopen via Het Vierde Huis bereikbaar via 0900-260 0060.
• Het Enik Recovery College heeft vijftien kamerwoningen in de Social Living voor studenten in de aanbieding. Social Living is een project dat als doel heeft om studenten en mensen die herstellende zijn van diverse kwetsbaarheden bij elkaar te brengen. Op deze manier zal het herstel sneller verlopen. Verder krijgen de studenten zo de kans om zich maatschappelijk in te zetten en zich persoonlijk te ontwikkelen.

Opvang specifieke doelgroepen
Via STIL wordt opvang geboden voor ongedocumenteerden op de Weerdsingel. Neem daarvoor contact op via 030-2713463 of het ex-ama team, tel.: 030-2725002.
• Mensen in een afhankelijke relatie kunnen bij Moviera terecht. Voor aanmelding, hulp of advies: bel 030-2599814 of het Centraal Bureau: 0318-439739.
• Voor jongeren van 18 tot 23 jaar is er De Dijk van Youké. Meldt u aan door rechtstreeks met het crisisteam op de Dijk te bellen via 030-2518434.
• Mensen met psychische problemen kunnen een paar dagen tot maximaal twee weken verblijven  bij Enik Recovery College. Aanmelding verloop via de website.
Wegloophuis Utrecht biedt begeleiding, ondersteuning en onderdak aan mensen met een psychiatrische achtergrond. Dit opvanghuis heeft plaats voor zes bewoners. Zij mogen hier maximaal zes maanden verblijven.

Huis huren
• Een Urgentieverklaring voor een sociale huurwoning kan aangevraagd worden via het Vierde Huis.
•  Woningnet is de plek om een woning (sociale huur, vrije sector huur en koop) te zoeken . U hebt dan eerst een inschrijving nodig waar kosten aan zijn verbonden.
• Voor een anti kraak woning betaalt u in de regel minder huur.
• In de U gids vindt meer algemene informatie over huren.
• Voor overige tips voor woonruimte, kijk op de website van de gemeente Utrecht.