Werk & opleiding

Het veroveren van een plek op de arbeidsmarkt is niet altijd eenvoudig. Maar er zijn ook andere opties om bezig te zijn. Opties die een opstap kunnen zijn richting de reguliere arbeidsmarkt:

• In het kringloopbedrijf van Emmaus is het mogelijk om te werken als vaste bewoners of als vrijwilliger. In ruil daarvoor worden reiskosten vergoed, mag u gratis mee-eten, en een cursus of thema-avond volgen. Verder krijgt u als beloning 50% korting op al uw aankopen.
Enik Recovery College is een centrum vanuit ervaringsdeskundigheid voor persoonlijke ontwikkeling en zelfhulp. Dit college verzorgt een breed scala aan herstelgerichte, educatieve cursussen en trainingen voor kwetsbare groepen met psychiatrische of psychosociale problematiek.
• De opleiding ervaringsdeskundigheid in armoede en sociale uitsluiting gaat binnenkort in Utrecht van start. Met behulp van deze ervaringsdeskundigheid moet uiteindelijk de kloof tussen mensen in armoede en de rest van de samenleving worden overbrugd. De opleiding zorgt dat deze brugfunctie wordt ingevuld. Voor meer info: mail naar Edwin Peters: erpeters440@freeler.nl.
De Stadsbrug is een bedrijfsverzamelgebouw in Utrecht voor kwetsbare doelgroepen. Het betreft een samenwerkingsproject van WIJ 3.0 en Lister. De Stadsbrug richt zich op het organiseren, ondersteunen en stimuleren (nieuwe) van vormen van werk- en dienstverlening voor kwetsbare mensen in de regio Utrecht. U ontvangt voor uw werkzaamheden een onkostenvergoeding.
• De distributie van het Straatnieuws magazine verloopt via circa 100 zelfstandige verkopers. Wekelijks zijn er inloopspreekuren voor mensen die de SN willen gaan verkopen.
UB Werkt biedt werkgelegenheid en begeleiding aan mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt. Momenteel is UB Werkt actief op het gebied van onderhoud van de openbare ruimte en groen, schoonmaak & onderhoud en conciergewerk op basisscholen.
• Bent u zonder baan, wilt u wel werken maar zijn er problemen die dit in de weg staan dan kunt u aan de slag bij het Wijkbedrijf Utrecht. Dit bedrijf wil de ontwikkeling van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt stimuleren door werken én leren. U wordt voor dit werk met een onkostenvergoeding beloond.
• Bij Werk en Inkomen van de gemeente Utrecht kunt u voor allerlei tips terecht gericht op het vinden van werk.