Er zijn veel voorzieningen en regelingen voor gezinnen met een een kleine beurs. Die helpen kinderen meer kansen te bieden en armoede de baas te worden. Ze zijn alleen vaak onbekend bij het grote publiek. De Armoedecoalitie heeft daarom opnieuw een hand-out laten ontwikkelen waar per onderwerp een aantal tips en voorzieningen worden genoemd, zodat u uw voordeel mee kunt doen!