Woensdag 20 februari jl.werd de Armoedecoalitie vereerd met een werkbezoek van Koningin Maxima. Ze sprak met een aantal vertegenwoordigers van partners uit de Armoedecoalitie, ervaringsdeskundigen van het project ‘Geef armoede een gezicht’ en ‘de opleiding tot ervaringsdeskundige in armoede’.
Het werkbezoek was leuk en bijzonder. De koningin was zichtbaar onder de indruk van de impact van armoede op mensen, de schaamte die het met zich meebrengt waardoor armoede een blok om mensen heen wordt, maar ook de strijdbaarheid en positieve kracht van ervaringsdeskundigen om van hun leven iets te maken, de opgedane kennis in te zetten ten gunste van anderen en van hun leven als dubbeltje wel degelijk een kwartje te willen maken.
Zo bracht Tilly onder de aandacht dat zij zich pas echt arm voelde op het moment dat zij de bijles van haar dochter niet kon betalen. Meer over dit bezoek, zie: http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/uitzending/.