Nieuwe versie flyer ‘Opgroeien in Armoede’

Berekeningen van het Nibud laten zien dat gezinnen met kinderen boven de 12 jaar tot 300 euro per maand tekort komen. Daardoor hebben zij moeite om in hun basisbehoeften te voorzien, laat staan dat er geld voor sport of vakantie overblijft.

Er bestaan in Utrecht echter allerlei voorzieningen en regelingen voor jongeren en gezinnen met kinderen. Die helpen hen meer kansen te bieden en armoede de baas te worden. Ze zijn alleen vaak onbekend bij het grote publiek. Daarom heeft de Armoedecoalitie een flyer met deze voorzieningen en regelingen uitgebracht. Deze flyer is onlangs uitgebreid met nieuwe tips.