Armoedecoalitie Utrecht

De Armoedecoalitie Utrecht is een bundeling van maatschappelijke organisaties, initiatieven en betrokkenen (zoals Tussenvoorziening, Leger des Heils, U-Centraal, Lister, Buurtteams jeugd en sociaal, woningbouwcorporatie Portaal, Zilveren Kruis, Hogeschool Utrecht, Emmaus, Al Amal, Solgu, Ubuntu-huis, U2B Heard!, Cosbo, Nisbo, Steunpunt GGz, buurtpastoraten van de kerken en vele anderen).

De armoedecoalitie heeft tot doel armoede te bestrijden en uitsluiting tegen te gaan. Door krachten bundeling, verbetering van hulp- en dienstverlening en vernieuwende initiatieven.

De armoedecoalitie bestaat uit een stuurgroep, platform, casuïstiekoverleg, een kernteam en heeft vier werkgroepen: de werkgroep kinderen, jongeren en financiën, de werkgroep opleiding tot ervaringsdeskundige in armoede, de werkgroep ‘Geef armoede een gezicht’ en de werkgroep ‘Armoedeweek’.

De structuur ziet er als volgt uit:

Stuurgroep
• Leden: directies van verschillende instellingen (Tussenvoorziening, Lister, U Centraal, Leger des Heils, Al Amal, Portaal, Buurtteam Sociaal, Buurtteam Jeugd, Hoge School Utrecht, Woningcorporatie Portaal, Zilveren Kruis, vz platform). De wethouder is als adviseur betrokken bij de stuurgroep.
• Rol: verbinder en beïnvloeder van beleid van gemeente en maatschappelijke organisaties. Vernieuwingen realiseren, hobbels en drempels in de praktijk opheffen.
• Frequentie: 4 x per jaar.
Voorzitter: Jules van Dam (julesvandam@tussenvoorziening.nl)

Platform
• Leden uit verschillende organisaties uit de praktijk van armoedebestrijding + ervaringsdeskundig
• Rol: luis in de pels voor de gemeente en maatschappelijke organisaties. Aanjager van de maatschappelijke discussie. Signalerend en vernieuwend.
• Frequentie: 8 x per jaar.
Voorzitter: Els Swerts (e.swerts@live.nl)

Casuïstiekteam
• Leden: hulpverleners van betrokken organisaties, gemeente en ervaringsdeskundigen
• Rol: kwaliteit hulp- en dienstverlening verbeteren door middel van concrete casuïstiekbesprekingen.
• Doel: verbeteren van de hulpverlening. Witte vlekken, hobbels en drempels traceren. Open mind, andere oplossingsrichtingen verkennen.
• Frequentie: 5 x per jaar.
Voorzitter: Ferdinand van de Velde (f.van.de.velde@legerdesheils.nl)

Werkgroep kinderen, jongeren en financiën
• Deelnemers: praktijkbetrokkenen bij het thema (hulpverleners schuldhulpverlening, schoolmaatschappelijk werk en financieel spreekuur MBO, stichting Leergeld, jeugdcultuurfonds, Jongerenwerk Utrecht, Back-Up, Zilveren Kruis, HU, experts, ervaringsdeskundigen en anderen)
• Doel: innovatie door het uitwerken van een thema. Veranderingen voorstellen en uitvoeren.
Voorzitter: Margreet Fresen (m.fresen@buurtteamsutrecht.nl)

Projectteam ‘Geef armoede een gezicht’
• Deelnemers: ervaringsdeskundigen
• Doel: armoede een gezicht geven in de wijk, armoede bespreekbaar maken en verbinding leggen met mensen in armoede in de wijk en met mensen die armoede nog niet zelf kennen
• Frequentie: elke maand een actie in de wijk, plus organiseren van dialogen in Overvecht, Kanaleneiland en Noordwest ism Utrecht in Dialoog. Projectleiders: Tonio Bozelie (toniobozelie@gmail.com) en Tilly Prinsen (tillyoba@yahoo.com).

Klankbordgroep opleiding tot ervaringsdeskundige
• Deelnemers: betrokkenen van Lister, Tussenvoorziening, Leger des Heils, Ubuntuhuis, (ervaringsdeskundige) docenten opleiding, secretaris armoedecoalitie
• Doel: vinger aan de pols houden inzake de opleiding tot ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting
• Frequentie: 3 x per jaar (sinds de opleiding is gestart per september 2016)
Contactpersoon: Edwin Peters (Edwin Peters [edwinpeters@freeler.nl)

Werkgroep Armoedeweek
• Deelnemers: betrokkenen van Emmaus, Eik, Wegloophuis, Tussenvoorziening, Lister, Ubuntuhuis, U-2B Heard! en anderen
• Doel: Armoede onder de aandacht brengen rondom Internationale armoededag; betrokkenheid bewoners, mensen in armoede, hulp- en dienstverleners bij elkaar en bij het thema vergroten en waar mogelijk actie in gang zetten.
• Frequentie: vanaf mei-oktober
Contactpersoon: Marry Mos

Kernteam
• Leden: voorzitter van het platform, voorzitter van de stuurgroep, vertegenwoordiging uit de gemeente, praktijkdeskundige, secretaris armoedecoalitie (waarbij de invalshoek van bestuurder, hulpverlener en ervaringsdeskundige vertegenwoordigd moet zijn).
• Doel: monitoren van de uitvoering van afspraken, hobbels en belemmeringen detecteren en oplossen, vaart in het proces houden, verbinding leggen tussen de verschillende groepen.
• Frequentie: komt eens in de zes weken bij elkaar.
Contactpersoon: Marry Mos
Leden: Jules van Dam, Sabine Quak, Els Swerts en Jora Wolterink
Voorzitter van de Armoedecoalitie is Jules van Dam (julesvandam@tussenvoorziening.nl)
Secretaris: Marry Mos (marrymos@tussenvoorziening.nl; 06 18680097)
PR en Communicatiemedewerker: Liesbeth Rox (liesbethrox@tussenvoorziening.nl).

Leden Stuurgroep
> Jules van Dam (voorzitter, Tussenvoorziening)
> Els Swerts (Cosbo, vz armoedeplatform)
> Gert Jongetjes (U Centraal)
> Jan Berndsen (Lister)
> Natasja Vis (Lister)
> Jan Jans (Leger des Heils)
> Reijnderjan Spits (Portaal)
> Martin de Boer (Zilveren Kruis)
> Caroline Sarolea (Al Amal)
> Annemieke Scholten (Buurtteams Sociaal)
> Annemieke Schooten (Buurtteams Sociaal)
> Marenne van Kempen (buurtteams Jeugd)
> Lia van Doorn (Hogeschool Utrecht)
Aan tafel, maar geen lid
> Victor Everhardt (wethouder Werk en Inkomen Gemeente Utrecht)
> Sabine Quak (senior beleidsambtenaar armoede, Gemeente Utrecht)
Belangstellend/meelezend
> Danielle Sauren (KFHeinfonds)
> Jan Cees van Hasselt (Ridderlijke Duitsche Orde)
Secretaris: Marry Mos

Casuïstiekoverleg
> Eva Voditska en José Pauw – Tussenvoorziening
> Wilma van Wijk – Leger des Heils
> Natasja Vis – Lister
> Martijn Vetketel en Jessica Schot – U Centraal
> Bea van Doorn en Linda – Don Bosco Spirit en U-2BHeard
> Rob Hendriks – Werk & Inkomen
> Liesbeth Rox – Voedselbank
> Marzouka Boulaghbage – Al Amal
> Tonio Bozelie – Cliëntenraad Participatiewet
> Susan Henstra – Buurtteam Utrecht
Voorzitter: Ferdinand van de Velde, regiomanager Leger des Heils Midden Nederland

Kernteam
> Jules van Dam
> Els Swerts
> Sabine Quak
> Jora Wolterink
Secretaris: Marry Mos

Werkgroep kinderen, jongeren en financiën
> Margreet Fresen (voorzitter; buurtteam jeugd en gezin)
> Mandy Leeuwis, Dominique Diks (gemeente Utrecht,
beleidsmedewerkers armoede en kinderen; onderwijs)
> Luuke Janssen (buurtteam Jeugd en Gezin Utrecht)
> Erik Spelbos, Nora Rahmani (MBO Utrecht, ROC MN)
> Bea van Doorn, Agnita, Linda, Stefan (U-2B Heard!)
> Jessica Schot (U Centraal, Fiom)
> Caroline Sarolea (Al Amal)
> Eelco Koot en Pim Verheijst (Hogeschool Utrecht)
> Wendy Boeve (Tussenvoorziening)
> Harmen van de Kamp (Stichting Leergeld)
> Miriam Sistermans (notulist)
> Marry Mos (secretaris coalitie)

Platform
vz: Els Swerts (Cosbo)
Belangenbehartigers en ervaringsdeskundigen
> Solgu: Roos Hoelen
> Tilly, Tonio, Jessica, Bryan (Geef armoede een gezicht)
> Cliëntenraad Participatiewet: Dennis, Renia, Anita
> U-2B Heard!: Bea van Doorn, Hajar, Agnita, Stefan, Linda
> De Achterkant: Jaap Meeuwsen
> Huub Beijers, Platform GGz Utrecht
> FNV Lokaal: Andre Rohlfs
> Overrood: Frans ter Braake

Betrokkenen:
> Jetske de Jong (Clip/Stimulansz)
Kleinschalige initiatieven:
> Emmaus: Herbert, Jan van Dam, Xander van Asperen, Jos van der Meer
> Ubuntuhuis: Annelies Neutel, Grada, Irene van Luin
> Stichting Leergeld: Harmen van de Kamp
> Dress for Succes
> Speelgoedbank De Meern
> Villa Vrede, Wilma
> Vluchtelingenwerk Midden Nederland: Roxanne Smits en Petra van Harten
> Straatnieuws
Al Amal: Caroline Sarolea

Kerken:
> Arjen de Groot, Dirk van den Hoven, M. Sillevis, N. Mulay (Protestant Utrecht)
> Theo van Loon (de Katholieke Kerk Utrecht)
> Omduw: Peter de Bie
> Buurtpastoraat: Erna Treurniet en Monique de Bree
Hulp- en dienstverleningsinitiatieven
> Buurtteam Sociaal: Annemieke Scholten, Annemieke Schooten, Marieke van Vliet
> Buurtteam Jeugd: Marenne van Kempen, Ad Baars, Margreet Fresen, Luuke Janssen
> U-Centraal: Gert Jongetjes, Hasan Slassi, Martijn Vetketel, Truusje
van der Linden, Madelon van der Tooren
> Tussenvoorziening: Anya Wiersma, Jora Wolterink, Wouter Busch, Ingrid Verkerk, Jose Pauw;
Jules van Dam, Willem Lammerink
> Leger des Heils: Jan Jans, Wilma van Wijk, Ferdinand van der Velde, Frank Vader
> Lister: Jan Berndsen, Joop Leppink, Joke Ruiter, Natasja Vis

Woningcorporatie Portaal: Reijnderjan Spits

Welzijn: René Kronenburg
Oase:
> Hasan Kaplan, Inspraak Orgaan Turken
> Ali Saoudi (Nisbo)

Wilhelmien Looymans (Zorgwacht)

Onderwijs:
> Hogeschool Utrecht (Lia van Doorn)
> Gerrit Rietveldcollege: Caroline Grant; Caroline Hoogslag
> Schoolmaatschappelijk werk (U Centraal): Erik Spelbos
> financiële spreekuren MBO: Nora Rahmani
Zorgverzekeraar:
> Martin de Boer, Reina Otto

Gemeente Utrecht:
> Sabine Quak
> Jacomijn Diepenbroek
> Mandy Leeuwis
> Dominque Diks
> Janne Kuijpers
> Renate Janssen
> Tonnie van der Meer
> Hera Borst
> Rik Kors, wijk Zuidwest
> Marina Slijkerman, wijk Noordwest
> Liesbeth Maats, wijk Overvecht
KF Heinfonds
> Daniëlle Sauren
Ridderlijke Duitsche Orde
> Jan Cees van Hasselt


Wilt u ook helpen de armoede in Utrecht aan te pakken? Wij spreken graag verder met u over de mogelijkheden de Armoedecoalitie te ondersteunen. We horen graag van u!

Neem contact op