Doelen en structuur

De verschillende partners van de Armoedecoalitie richten zich op het bestrijden van armoede en het tegengaan van sociale uitsluiting. Zij treffen elkaar regelmatig in een van onze organisatiebijeenkomsten en/of werkgroepen.

Stip aan de horizon
De Armoedecoalitie Utrecht is een bundeling van maatschappelijke organisaties, betrokkenen en initiatieven (zoals de Tussenvoorziening, Leger des Heils, U-Centraal, JoU, Lister, Buurtteams jeugd en sociaal, woningbouwcorporatie Portaal, Zilveren Kruis, Hogeschool Utrecht, Emmaus, Al Amal, Solgu, Ubuntu-huis, U2B Heard!, Cosbo, Nisbo, Steunpunt GGz, buurtpastoraten van de kerken, Doenja Dienstverlening, Mekaar, Asha, Akder, Nisbo en vele anderen) rondom het thema armoede.
De leden hebben daarbij één doel voor ogen: armoede bestrijden en sociale uitsluiting tegengaan. Onze stip aan de horizon is: ‘perspectief bieden aan mensen in armoede en schulden – in het bijzonder kinderen’. De coalitie wil dit bereiken door de handen ineen te slaan, hulp- en dienstverlening te verbeteren, en met vernieuwende initiatieven te komen.

Organisatiestructuur
De coalitie bestaat uit een stuurgroep, platform, casuïstiekoverleg en een kernteam. Verder zijn er vier werkgroepen actief namelijk:
– werkgroep Kinderen, jongeren en financiën;
– werkgroep ‘Geef armoede een gezicht’;
– werkgroep Armoedeweek;
– werkgroep ‘Overvecht.
Onze organisatiestructuur ziet er als volgt uit:

De Armoedecoalitie heeft een vaste kern bestaande uit:
Voorzitter: Jules van Dam; mail: julesvandam@tussenvoorziening.nl;
Secretaris en contactpersoon: Marry Mos; tel.: 0618680097, mail: marrymos@tussenvoorziening.nl;
PR en Communicatiemedewerker: Liesbeth Rox; mail: liesbethrox@tussenvoorziening.nl.

Stuurgroep
Leden: directies van verschillende instellingen (Tussenvoorziening, Lister, U Centraal, Leger des Heils, Al Amal, Portaal, Buurtteam Sociaal, Buurtteam Jeugd, Moviera, Hoge School Utrecht, Woningcorporatie Portaal, Zilveren Kruis). De wethouder van Werk en Inkomen is als adviseur betrokken bij de stuurgroep;
• Rol: verbinder en beïnvloeder van beleid van gemeente en maatschappelijke organisaties. Vernieuwingen realiseren, hobbels en drempels in de praktijk opheffen;
• Frequentie: 4 x per jaar;
Voorzitter: Jules van Dam; mail: julesvandam@tussenvoorziening.nl;
Secretaris: Marry Mos.

Platform
Leden uit verschillende organisaties uit de praktijk van armoedebestrijding en ervaringsdeskundigen;
• Rol: luis in de pels voor de gemeente en maatschappelijke organisaties. Aanjager van de maatschappelijke discussie. Signalerend en vernieuwend;
• Frequentie: 8 x per jaar;
Voorzitter: Els Swerts; mail: e.swerts@live.nl.

Casuïstiekteam
Leden: hulpverleners van betrokken organisaties, gemeente en ervaringsdeskundigen;
• Rol: kwaliteit hulp- en dienstverlening verbeteren door middel van concrete casuïstiekbesprekingen;
• Doel: verbeteren van de hulpverlening. Witte vlekken, hobbels en drempels traceren. Open mind, door andere oplossingsrichtingen verkennen;
• Frequentie: 5 x per jaar;
Voorzitter: Rachel van Leeuwen; mail: r.van.leeuwen@legerdesheils.nl.

Kernteam
Leden: voorzitter van het platform, voorzitter van de stuurgroep, vertegenwoordiging uit de gemeente, praktijkdeskundige, secretaris armoedecoalitie (waarbij de invalshoek van bestuurder, hulpverlener en ervaringsdeskundige vertegenwoordigd moet zijn);
• Doel: monitoren van de uitvoering van afspraken, hobbels en belemmeringen detecteren en oplossen, vaart in het proces houden, verbinding leggen tussen de verschillende groepen;
• Frequentie: eenmaal per 6 weken;
Voorzitter: Jules van Dam; mail: julesvandam@tussenvoorziening.nl.

Werkgroep Kinderen, jongeren en financiën
Deelnemers: betrokkenen bij het thema vanuit de praktijk (hulpverleners schuldhulpverlening, schoolmaatschappelijk werk en financieel spreekuur MBO, stichting Leergeld, Jeugdfonds Cultuur, Jongerenwerk Utrecht, Back-Up, Zilveren Kruis, HU, experts, ervaringsdeskundigen en anderen)
• Doel: innovatie door het uitwerken van een thema. Veranderingen voorstellen en uitvoeren;
Voorzitter: Luuke Janssen; mail: l.janssen@buurtteamsutrecht.nl.

Werkgroep Overvecht
Deelnemers: ervaringsdeskundigen, EDASU, Power by Peers en betrokken dienstverleners;
• Doel: met elkaar kijken hoe we de positie van mensen met een laag inkomen in Overvecht kunnen verbeteren, vanuit het perspectief van ervaringsdeskundigen. Hierop initiatief ontplooien en tevens klankbord zijn voor de versnelling van Overvecht;
• Frequentie: 8 x per jaar;
Contactpersoon: Marry Mos; mail: marrymos@tussenvoorziening.nl.

Projectteam ‘Geef armoede een gezicht’
Deelnemers: ervaringsdeskundigen;
• Doel: armoede een gezicht geven in de wijk, armoede bespreekbaar maken en verbinding leggen met mensen in armoede in de wijk en met mensen die armoede nog niet zelf kennen;
• Frequentie: elke maand een actie in de wijk, plus organiseren van dialogen in Overvecht, Kanaleneiland en Noordwest in samenwerking met ‘Utrecht in Dialoog’.
Projectleiders: Tonio Bozelie, mail: toniobozelie@gmail.com en Tilly Prinsen; mail: tillyoba@yahoo.com.

Werkgroep Internationale Armoededag
Deelnemers: betrokkenen van Emmaus, Eik, Wegloophuis, Tussenvoorziening, Lister, Ubuntuhuis, U-2B Heard! en anderen;
• Doel: armoede onder de aandacht brengen rondom Internationale Armoededag. Betrokkenheid bewoners, mensen in armoede, hulp- en dienstverleners onderling en bij het thema vergroten en waar mogelijk actie in gang zetten.
• Looptijd: mei-oktober
Contactpersoon: Marry Mos; mail: marrymos@tussenvoorziening.nl.