Partners

In de Utrechtse Armoedecoalitie werken vele en diverse maatschappelijke organisaties en initiatieven in de stad samen rondom het thema armoede. Ook de profit sector steunt ons steeds meer. Hieronder vindt u per thema een overzicht van deze partners.
 

 
 
 

Belangenbehartigers en ervaringsdeskundigen

Cosbo
De Achterkant
Enik Recovery College Utrecht NL
Clientenraad Participatiewet
Steunpunt GGz Utrecht
Solgu
Inspraakorgaan Turken
NISBO
FNV Lokaal
Platform Volwaardig Burgerschap
Vluchtelingenwerk
U-2B Heard!

 

Kerken

Protestant Utrecht
de Katholieke Kerk Utrecht
Omduw
Buurtpastoraat

Overheid

Gemeente

 
 

Woningcorporaties

Portaal