Brede politieke steun voor Sociaal Akkoord

Vooruitlopend op de gemeenteraadsverkiezingen kruisten gisteravond tien politieke partijen de degens over de thema’s ‘voldoende leefgeld’, ‘schuldenproblematiek’ en ‘kansen voor kinderen en jongeren’. Ruim 120 bezoekers woonden de avond bij en reageerden kritisch op de uitspraken van de debatterende partijen. Ter afsluiting ondertekenden de aanwezige partijen het Sociaal Akkoord. Met dit breed ondersteunde sociaal akkoord wil de Armoedecoalitie Utrecht1 bewerkstelligen dat het bestrijden van armoede en sociale uitsluiting een essentieel onderdeel wordt van het nieuw te vormen collegeakkoord.

 In debat

“Gemeente en hulpverleners zouden niet tegenover, maar naast burgers met een laag inkomen moeten staan”. “Instanties zouden vanuit vertrouwen en niet vanuit wantrouwen moeten handelen”. Deze en andere geluiden waren gisteravond te horen tijdens het verkiezingsdebat over de thema’s ‘voldoende leefgeld’, ‘schuldenproblematiek’ en ‘kansen voor kinderen en jongeren’.

In drie rondes stonden VVD, GL, CU en PvdD, D66, Student & Starter en PvdA, en als laatste Stadsbelang, CDA, en SP in de arena van het Vorstelijk Complex. Per ronde werden de thema’s telkens ingekleurd door persoonlijke verhalen van ervaringsdeskundigen, mensen die aan den lijve ondervinden hoe het is om te leven van een kleine beurs.

Het verkiezingsdebat was een initiatief van de Armoedecoalitie Utrecht. Vertegenwoordigers van dit platform, ervaringsdeskundigen op het gebied van armoede en aanwezigen in de zaal gaven hun – soms ongezouten – mening op de reacties van de partijen.

Aan het einde werd het ‘Sociaal Akkoord’ gepresenteerd: een manifest met actiepunten op het gebied van de drie thema’s. Alle aanwezige partijen conformeerden zich door ondertekening aan dit akkoord. Daarmee gaven zij aan zich in te willen zetten het armoedebudget mee te laten groeien met het aantal mensen in armoede, en de vraagstukken die dat voor de stad met zich meebrengt.

Armoede in Utrecht

Zo’n 25.000 huishoudens in de stad moeten rond zien te komen van een laag inkomen (<125% wettelijk sociaal minimum). Een deel lukt het om de eindjes aan elkaar te knopen, een deel slaagt er niet of nauwelijks in het hoofd boven water te houden. In Utrecht behoort inmiddels 18% van de inwoners tot de minima. Volgens het CBS nam de groep die vier jaar of langer in armoede leeft de afgelopen jaren ook nog eens toe.

De 9.900 kinderen die opgroeien in deze gezinnen hebben daardoor minder kansen om mee te doen aan bijvoorbeeld sport, school, sociale of culturele activiteiten. Thuis is er weinig geld voor nieuwe kleren, verwarming, internet of iedere dag een warme maaltijd. Ter informatie: het gaat gemiddeld om 4 à 5 kinderen in een schoolklas. Bovendien vormen onverwachte uitgaven zoals een gestolen fiets, versleten schoenen of kapotte wasmachine telkens weer forse (financiële) problemen voor hun ouders.

Gemeentelijk geld moet echt naar arme kinderen

Gemeentelijk geld moet echt naar arme kinderen

In maart vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Als Armoedecoalitie Utrecht maken wij ons, samen met de gemeente, hard voor het bestrijden van armoede en sociale uitsluiting. Op 20 februari organiseren wij over dit onderwerp een debat met de lijsttrekkers van politieke partijen. Ervaringsdeskundigen, maatschappelijke organisaties en ‘de zaal’ worden uitgenodigd hier actief aan deel te nemen. Aan de hand van de thema’s ‘voldoende leefgeld’, ‘schuldenproblematiek’ en ‘kansen voor kinderen en jongeren’ verkennen we de lokale (armoede)agenda voor de komende vier jaar.

Nadere informatie
Datum: dinsdag 20 februari a.s.
Tijd: 20.00 – 22.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur met koffie/thee; na afloop een drankje)
Locatie: Zimihc theater Zuilen, Pr. Christinalaan 1, Utrecht
Aanmelden via: liesbethrox@armoedecoalitie-utrecht.nl.

De Armoedecoalitie is een bundeling van maatschappelijke organisaties, initiateven en betrokkenen (zoals Tussenvoorziening, Leger des Heils, U Centraal, Lister, Lokalis, Buurtteamorganisatie Sociaal, woning-bouwcorporatie Portaal, Zilveren Kruis, Hogeschool Utrecht, Emmaus, Al Amal, Solgu, Ubuntuhuis, U-2B Heard!, Cosbo, Nisbo, Steunpunt GGz, Stichting Leergeld, JoU, buurtpastoraten van de kerken en vele anderen).

Rondetafelgesprek over ervaringen met schulden

Rondetafelgesprek over ervaringen met schulden

De rekeningen lopen op, maar je hebt niet genoeg geld op je bankrekening om ze te betalen. Veel Nederlanders hebben hier dagelijks mee te maken. Op maandag 12 februari 2018 hield de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid een rondetafelgesprek over ervaringen met schulden. Hiervoor waren onderzoekers, deskundigen en vertegenwoordigers uit de schuldhulpverlening uitgenodigd.

Ook kwamen ervaringsdeskundigen aan het woord. Zij hadden suggesties voor het verbeteren van de schuldhulpverlening. Namens de Armoedecoalitie, Imago en Stadsgeldbeheer nam Bert Vorselman aan dit gesprek deel. U kunt dit gesprek hier bekijken.

De Armoedecoalitie is een bundeling van maatschappelijke organisaties, initiateven en betrokkenen (zoals Tussenvoorziening, Leger des Heils, U Centraal, Lister, Lokalis, Buurtteamorganisatie Sociaal, woning-bouwcorporatie Portaal, Zilveren Kruis, Hogeschool Utrecht, Emmaus, Al Amal, Solgu, Ubuntuhuis, U-2B Heard!, Cosbo, Nisbo, Steunpunt GGz, Stichting Leergeld, JoU, buurtpastoraten van de kerken en vele anderen).

Verkiezingsdebat: komt u ook?

Verkiezingsdebat: komt u ook?

In maart vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Als Armoedecoalitie Utrecht maken wij ons, samen met de gemeente, hard voor het bestrijden van armoede en sociale uitsluiting. Op 20 februari organiseren wij over dit onderwerp een debat met de lijsttrekkers van politieke partijen. Ervaringsdeskundigen, maatschappelijke organisaties en ‘de zaal’ worden uitgenodigd hier actief aan deel te nemen. Aan de hand van de thema’s ‘voldoende leefgeld’, ‘schuldenproblematiek’ en ‘kansen voor kinderen en jongeren’ verkennen we de lokale (armoede)agenda voor de komende vier jaar.

Nadere informatie
Datum: dinsdag 20 februari a.s.
Tijd: 20.00 – 22.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur met koffie/thee; na afloop een drankje)
Locatie: Zimihc theater Zuilen, Pr. Christinalaan 1, Utrecht
Aanmelden via: liesbethrox@armoedecoalitie-utrecht.nl.

De Armoedecoalitie is een bundeling van maatschappelijke organisaties, initiateven en betrokkenen (zoals Tussenvoorziening, Leger des Heils, U Centraal, Lister, Lokalis, Buurtteamorganisatie Sociaal, woning-bouwcorporatie Portaal, Zilveren Kruis, Hogeschool Utrecht, Emmaus, Al Amal, Solgu, Ubuntuhuis, U-2B Heard!, Cosbo, Nisbo, Steunpunt GGz, Stichting Leergeld, JoU, buurtpastoraten van de kerken en vele anderen).

Ubuntugesprek: waar voel ik me thuis?

Ubuntugesprek: waar voel ik me thuis?

U bent van harte welkom op het Ubuntugesprek rondom het thema: Waar voel ik me thuis? Dit gesprek vindt plaats op 28 februari van 10-13 uur in het Ubuntuhuis, Vleutenseweg 172.

Door middel van deze maandelijkse gesprekken willen we mensen met uiteenlopende posities in de samenleving bijeenbrengen. Ieder mens draagt wijsheid in zich en is van waarde voor de groep. Kortom: samen ontdekken we (elkaars) wijsheid. Voor nadere informatie of aanmelding, klik hier.

De Ubuntugesprekken vormen een initiatief van het Ubuntuhuis in samenwerking met de Armoedecoalitie Utrecht en de opleiding Ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting (Edasu).

De Armoedecoalitie is een bundeling van maatschappelijke organisaties, initiateven en betrokkenen (zoals Tussenvoorziening, Leger des Heils, U Centraal, Lister, Lokalis, Buurtteamorganisatie Sociaal, woning-bouwcorporatie Portaal, Zilveren Kruis, Hogeschool Utrecht, Emmaus, Al Amal, Solgu, Ubuntuhuis, U-2B Heard!, Cosbo, Nisbo, Steunpunt GGz, Stichting Leergeld, JoU, buurtpastoraten van de kerken en vele anderen).

Langdurige armoede toegenomen in 2016

Langdurige armoede toegenomen in 2016?

Het aantal huishoudens dat vier jaar of langer van een laag inkomen moest rondkomen is verder toegenomen. In 2016 hadden 224 duizend huishoudens langdurig een laag inkomen, 15 duizend meer dan in 2015. Het risico op armoede was het hoogst in Rotterdam, Groningen en Amsterdam. Dit meldt het CBS in het rapport Armoede en sociale uitsluiting 2018.

In totaal moesten 590 duizend huishoudens in 2016 rondkomen van een laag inkomen, oftewel 8,2 procent van alle huishoudens. Het Centraal Planbureau, dat op verzoek van het CBS een raming gemaakt heeft, verwacht dat in 2018 het aandeel huishoudens onder de lage-inkomensgrens licht daalt tot 7,9 procent.

Ruim 292.000 kinderen leefden in 2016 in een huishouden onder de lage-inkomensgrens. Voor 117.000 van hen gold dat al vier jaar of meer. Bij 60 procent van deze kinderen zit een van de ouders of zitten beide ouders in de bijstand. Bij een kwart was betaald werk de belangrijkste inkomstenbron.

De langdurige armoede is onder 65-plussers het laagst van alle leeftijdsgroepen. Dat komt doordat de AOW hoger is dan de lage-inkomensgrens. Daarnaast hebben veel ouderen naast hun AOW nog een aanvullend pensioen en inkomsten uit vermogen.

Veel langdurige armoede in Groningen

De stad Groningen is de gemeente met het hoogste percentage huishoudens dat langdurig onder de lage-inkomensgrens zit: 7,4 procent. Daarna volgen Rotterdam en Amsterdam. In de gemeenten Rozendaal (0,7%), Alphen-Chaam (0,7%) en Scherpenzeel (0,8) is het aandeel langdurig armen het laagst.

Lees meer over de bevindingen in het het rapport Armoede en sociale uitsluiting. Op 17 januari jl. wijdde RTL Nieuws een item aan dit onderwerp; de Armoedecoalitie werd eveneens om een mening gevraagd.

De Armoedecoalitie is een bundeling van maatschappelijke organisaties, initiateven en betrokkenen (zoals Tussenvoorziening, Leger des Heils, U Centraal, Lister, Lokalis, Buurtteamorganisatie Sociaal, woning-bouwcorporatie Portaal, Zilveren Kruis, Hogeschool Utrecht, Emmaus, Al Amal, Solgu, Ubuntuhuis, U-2B Heard!, Cosbo, Nisbo, Steunpunt GGz, Stichting Leergeld, JoU, buurtpastoraten van de kerken en vele anderen).

Rijdende straattafel op de 26e in Overvecht

De langdurige armoede neemt toe, aldus het CBS. In het Utrecht steeg in 2017 het aantal gezinnen dat in Utrecht in armoede leeft eveneens – al is dat wat minder dan voorgaande jaren. De 9900 kinderen die opgroeien in een dergelijk gezin, zijn daardoor vaak geen lid van een (sport)vereniging en gaan minder vaak op vakantie, en maken minder uitstapjes. Thuis is er weinig geld voor nieuwe kleren, internet of iedere dag een warme maaltijd. Voor hun ouders is het vaak sappelen om het hoofd boven water te houden. En onverwachte uitgaven zoals een gestolen fiets, versleten schoenen of kapotte wasmachine vormen forse (financiële) tegenvallers.

Leeft u van een kleine beurs en wilt u hierover uw hart luchten? Hebt u gehoord over bepaalde voorzieningen en regelingen, maar weet u daar het fijne niet van? Kom dan op vrijdag 26 januari naar de rijdende straattafel van de Armoedecoalitie in Overvecht. De vrijwilligers bieden u daar een bakkie troost, verhalen en adviezen op het gebied van armoede. Zo kunt u bij hen een flyer met (bespaar)tips en regelingen voor jongeren en ouders met een minimuminkomen halen. 

Zo kunt u bijvoorbeeld voor kinderen met de U-pas een fiets, schoolkamp of zwemlessen regelen. Bovendien bestaan er diverse fondsen die willen bijdragen in de kosten voor sport, school, toneel- of muzieklessen. De mensen van de Armoedecoalitie vertellen u hier graag meer over. Zij staan op de 26e met de rijdende straattafel op het plein bij de HEMA bij winkelcentrum Overvecht. Van 14 tot 16 uur kunt u daar met hen en elkaar in gesprek over armoede en wat dat in de praktijk betekent. 

 

 

Armoede, sociale uitsluiting en mensenrechten

Armoede is het thema van de jaarrapportage Mensenrechten in Nederland van het College voor de Rechten van de Mens. Is dat (nog) wel relevant vraagt u zich wellicht af? De economische crisis ligt toch achter ons, de werkloosheid daalt. En toch…

In Nederland en zeker ook in het Caribisch deel van ons Koninkrijk, leven nog veel mensen en gezinnen in armoede. En dan hebben we het over problemen op veel gebieden. Problemen die zich in de loop van de jaren hebben opgestapeld en waar je niet zomaar uit bent als je weer een baan hebt. Teveel mensen zijn terecht gekomen in een vicieuze cirkel. Dat heeft tot gevolg dat mensenrechten zoals het recht op huisvesting, onderwijs, gezondheid en volwaardig deel kunnen nemen aan de maatschappij onder druk zijn komen te staan. Een overheid die steeds meer op afstand komt te staan en uitgaat van zelfredzaamheid, loopt het risico diegenen die zichzelf niet goed kunnen redden uit het oog te verliezen.
Armoede stoppen waar zij nog voorkomt en voorkomen waar die dreigt te ontstaan is een kerntaak van de overheid. Het College is ervan overtuigd dat de overheid daarin alleen kan slagen als er, in samenwerking met hulpverlenende instanties die goed zicht hebben op de problematiek, belangenorganisaties en mensen in armoede, een brede beleidsvisie op armoede wordt ontwikkeld waarin het kunnen realiseren van mensenrechten centraal staat.

In deze rapportage draagt het College voor een dergelijke visie bouwstenen aan en geeft het vooral ook inspiratie.

U-polis: meer verzekering voor minder geld

Per 2018 werkt de gemeente Utrecht samen met zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid. Speciaal voor mensen met een U-pas bieden zij: de U-polis. De gemeente betaalt mee aan de premie en geeft korting. Daarnaast wordt gezorgd voor goede aanvullende verzekeringen die aansluiten op uw situatie en die uw zorgkosten uitstekend vergoeden.

Bij Zorg en Zekerheid is iedereen welkom, ongeacht leeftijd of gezondheid. Iedereen heeft bij hen recht op de beste zorg. Daar maken zij zich hard voor. Meer informatie over de U-polis vindt u in de brochure.

Het Vergoedingenoverzicht 2018 geeft beknopt de vergoedingen in de Basisverzekering en Aanvullende verzekeringen van de U-polis weer.

Armoedefestival 2017

Op naar een kansrijke toekomst?!

Op dinsdag 17 oktober, Wereldarmoededag, organiseerden wij samen met FC Utrecht, voetbalvereniging Sterrenwijk en vele anderen een sport, spel en cultuurdag voor kinderen en jongeren met een kleine beurs. Maar liefst 120 kinderen togen naar het FC Utrecht stadion om daar van dichtbij een echte training mee te maken van het eerste elftal. ’s Middags waren er voetbalclinics, dart, kickboks, jambé, rap en dance workshops. Aan het einde van de middag kwam Jean-Paul de Jong, trainer van FC Utrecht, langs om samen met Jules van Dam de dag af te sluiten. Als verrassing kreeg elk kind twee vrijkaartjes voor de eerstvolgende thuiswedstrijd van FC Utrecht tegen NAC op zondag 29 oktober.

Vanaf 17 uur werd het festival voortgezet in Kytopia, het oude Tivoli, waar de eerste bezoekers zich al vroeg voor de deur verzamelden. Het werd een gezellige avond met een heerlijk driegangendiner (naar keuze), swingende maar ook ingetogen muziek én inhoudelijke bijdragen. Op het hoogtepunt van de avond waren er eveneens meer dan 120 bezoekers binnen.

Marry Mos (secretaris Armoedecoalitie) kijkt tevreden terug op de armoedeweek en het afsluitende festival. “Er zijn veel kinderen en jongeren uit de doelgroep bereikt. Dat is best knap. Belangrijkste thema’s die in de week naar voren kwamen zijn: schaamte en taboe; onbekendheid van regelingen en mogelijkheden, en noodzaak om complexiteit van de regelingen aan te pakken. De komende tijd gaat de Armoedecoalitie samen met de verschillende partners met de uitkomsten aan de slag”.