Ruimte voor iedereen

Dit is de titel van het coalitieakkoord van de fracties van GroenLinks, D66 en ChristenUnie. Zij presenteerden onlangs de plannen voor de gemeente Utrecht voor de komende vier jaar. Speerpunten vormen begrippen ‘groen’ en ‘duurzaam’.

Voor GroenLinks nemen Lot van Hooijdonk, Linda Voortman en Kees Diepeveen plaats in het bestuur, voor D66 Victor Everhardt (tevens eerste loco-burgemeester), Klaas Verschuure en Anke Klein en Maarten van Ooijen wordt wethouder namens ChristenUnie.

De portefeuilleverdeling is als volgt: Lot van Hooijdonk o.a. energie, mobiliteit en groen, Kees Diepeveen o.a. Merwedekanaalzone en grondzaken, Linda Voortman o.a. Werk en Inkomen en diversiteit, Victor Everhardt o.a. Volksgezondheid en stationsgebied, Klaas Verschuure o.a. ruimtelijke ontwikkeling en economische zaken, Anke Klein o.a. financiën en onderwijs en Maarten van Ooijen o.a. maatschappelijke ondersteuning en welzijn.

Stadsgeldbeheer: meer spreekdagen en locaties

Afgelopen maanden is er hard gewerkt om de SJD spreekuren uit te breiden, te verhuizen en te verbeteren. Op dit moment zijn er acht vrijwilligers om te spreken met cliënten en twee vrijwilligers om afspraken in te plannen. Daarnaast heeft SGB de locaties en spreekdagen uitgebreid. Dat betekent, dat deze organisatie op meer dagen bereikbaar is en ook nog eens op drie verschillende plekken in Utrecht, t.w.:
Maandag: Ghanadreef 2a
Dinsdag: Keulsekade 36
Woensdag: Keulsekade 36
Donderdag: Kaaphoorndreef 10
Vrijdag: geen spreekuren

De werkzaamheden zijn uitgebreid en divers. Cliënten zijn welkom met vragen over belastingaangiftes, toeslagen, kinderbijslag, CJIB regelingen, bezwaren, uitkeringen, kwijtschelding gemeentelijke belastingen, bijzondere bijstand, gemeentelijke regelingen en nog veel meer.

Natuurlijk kunnen niet alle vragen worden beantwoord, maar de vrijwilliger zoekt samen met cliënt naar het antwoord of verwijst een cliënt door naar het juridisch loket, belastingdienst of bijvoorbeeld een advocaat.

Tot slot heeft SGB de aanmelding voor SJD vereenvoudigd. Op de site staat een kort aanmeldformulier. Zo wordt alle benodigde informatie om met een cliënt een afspraak te kunnen inplannen, verzameld.

N.B.: sinds kort werkt SGB samenwerking met het re-integratiecentrum van de gevangenis Nieuwegein. Iedere woensdag zal een medewerker aanwezig zijn om ex-gedetineerden die kortgeleden op vrije voeten zijn, te woord te staan en zo nodig te helpen met hun vragen.

Ubuntugesprek: schaamte en trots

Ubuntugesprek: schaamte en trots

U bent van harte welkom op het Ubuntugesprek rondom het thema: Schaamte en trots. Dit gesprek vindt plaats op 8 juni van 10-13 uur in het Ubuntuhuis, Vleutenseweg 172.

Door middel van deze maandelijkse gesprekken willen we mensen met uiteenlopende posities in de samenleving bijeenbrengen. Ieder mens draagt wijsheid in zich en is van waarde voor de groep. Kortom: samen ontdekken we (elkaars) wijsheid. Voor nadere informatie of aanmelding, klik hier.

De Ubuntugesprekken vormen een initiatief van het Ubuntuhuis in samenwerking met de Armoedecoalitie Utrecht en de opleiding Ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting (Edasu).

De Armoedecoalitie is een bundeling van maatschappelijke organisaties, initiateven en betrokkenen (zoals Tussenvoorziening, Leger des Heils, U Centraal, Lister, Lokalis, Buurtteamorganisatie Sociaal, woning-bouwcorporatie Portaal, Zilveren Kruis, Hogeschool Utrecht, Emmaus, Al Amal, Solgu, Ubuntuhuis, U-2B Heard!, Cosbo, Nisbo, Steunpunt GGz, Stichting Leergeld, JoU, buurtpastoraten van de kerken en vele anderen).

Meld je nu aan voor de opleiding EDASU!

Deze zomer zullen de eerste studenten van de opleiding Ervaringsdeskundigheid in Armoede en Sociale Uitsluiting (EDASU) hun diploma op MBO niveau 4 gaan halen. Een prachtige prestatie van deze studenten én landelijk een primeur!

In september begint voor de derde keer een nieuwe lichting studenten beginnen aan deze opleiding. Met medewerking van de Utrechtse Armoedecoalitie zijn voldoende nieuwe leerwerkplekken gecreëerd om een nieuwe groep te kunnen starten.

Dat betekent dat nieuwe studenten zich kunnen aanmelden. Het aanmelden kan tot begin juni; de kennismakingsgesprekken zullen vanaf eind mei plaats vinden. Nadere informatie is te vinden in de folder.

Kinderen mogen niet de dupe worden van de financiële situatie ouders aldus het kabinet

Het kabinet heeft onlangs gereageerd op het SER-advies ‘Opgroeien zonder armoede’ en op het rapport van de Kinderombudsman ‘Alle kinderen kansrijk’.

Zij komt tot de volgende conclusie: de adviezen van de SER en de Kinderombudsman hebben betekenisvolle inzichten gegeven die het belang van de aanpak van armoede onder kinderen onderstrepen. In lijn met deze adviezen zal het kabinet niet alleen inzetten op het compenseren van de gevolgen van armoede door kinderen mee te laten doen op school, aan sport en cultuur en aan sociale activiteiten, maar ook stevig investeren in het aanpakken van de structurele oorzaken van armoede. Om hierin stappen te zetten zullen daartoe een aantal maatregelen worden doorgevoerd.

Gratis sportattributen via Paul Verweelfonds

Gratis sportattributen via Paul Verweelfonds

Onlangs werd,  tijdens de Sportprijs Utrecht, het Paul Verweel Sportfonds (PVS) gelanceerd. Het motto van het nieuwe fonds is: ‘Sportkansen voor Utrechtse jeugd’. Via het Paul Verweel Sportfonds kunnen kinderen t/m 17 jaar en in het bezit van een U-pas, een aanvraag doen voor een sportattribuut naar keuze.

Voorheen was het Jeugdsportfonds actief in Utrecht als het ging om het aanvragen van sportattributen. Deze taak ligt vanaf 14 februari bij het Paul Verweel Sportfonds. Via de website van het fonds kunt u een aanvraag doen voor een maximum van €100,-  per kalenderjaar. Denk daarbij aan sportschoenen, wedstrijdtenues, hockeysticks, voetbalbroekjes, balletpakjes, tennisrackets of zwembroeken.

Bij het invullen van een aanvraag voert u uw U-pasnummer in, dat is een voorwaarde om in aanmerking te komen. Met een voucher, uitgegeven door het fonds, kunnen kinderen hun bestelde attribuut ophalen bij een van de betrokken Utrechtse sportwinkels. Lees ook de spelregels op de website van het fonds.

De Armoedecoalitie is een bundeling van maatschappelijke organisaties, initiateven en betrokkenen (zoals Tussenvoorziening, Leger des Heils, U Centraal, Lister, Lokalis, Buurtteamorganisatie Sociaal, woning-bouwcorporatie Portaal, Zilveren Kruis, Hogeschool Utrecht, Emmaus, Al Amal, Solgu, Ubuntuhuis, U-2B Heard!, Cosbo, Nisbo, Steunpunt GGz, Stichting Leergeld, JoU, buurtpastoraten van de kerken en vele anderen).

Brede politieke steun voor Sociaal Akkoord

Vooruitlopend op de gemeenteraadsverkiezingen kruisten gisteravond tien politieke partijen de degens over de thema’s ‘voldoende leefgeld’, ‘schuldenproblematiek’ en ‘kansen voor kinderen en jongeren’. Ruim 120 bezoekers woonden de avond bij en reageerden kritisch op de uitspraken van de debatterende partijen. Ter afsluiting ondertekenden de aanwezige partijen het Sociaal Akkoord. Met dit breed ondersteunde sociaal akkoord wil de Armoedecoalitie Utrecht1 bewerkstelligen dat het bestrijden van armoede en sociale uitsluiting een essentieel onderdeel wordt van het nieuw te vormen collegeakkoord.

 In debat

“Gemeente en hulpverleners zouden niet tegenover, maar naast burgers met een laag inkomen moeten staan”. “Instanties zouden vanuit vertrouwen en niet vanuit wantrouwen moeten handelen”. Deze en andere geluiden waren gisteravond te horen tijdens het verkiezingsdebat over de thema’s ‘voldoende leefgeld’, ‘schuldenproblematiek’ en ‘kansen voor kinderen en jongeren’.

In drie rondes stonden VVD, GL, CU en PvdD, D66, Student & Starter en PvdA, en als laatste Stadsbelang, CDA, en SP in de arena van het Vorstelijk Complex. Per ronde werden de thema’s telkens ingekleurd door persoonlijke verhalen van ervaringsdeskundigen, mensen die aan den lijve ondervinden hoe het is om te leven van een kleine beurs.

Het verkiezingsdebat was een initiatief van de Armoedecoalitie Utrecht. Vertegenwoordigers van dit platform, ervaringsdeskundigen op het gebied van armoede en aanwezigen in de zaal gaven hun – soms ongezouten – mening op de reacties van de partijen.

Aan het einde werd het ‘Sociaal Akkoord’ gepresenteerd: een manifest met actiepunten op het gebied van de drie thema’s. Alle aanwezige partijen conformeerden zich door ondertekening aan dit akkoord. Daarmee gaven zij aan zich in te willen zetten het armoedebudget mee te laten groeien met het aantal mensen in armoede, en de vraagstukken die dat voor de stad met zich meebrengt.

Armoede in Utrecht

Zo’n 25.000 huishoudens in de stad moeten rond zien te komen van een laag inkomen (<125% wettelijk sociaal minimum). Een deel lukt het om de eindjes aan elkaar te knopen, een deel slaagt er niet of nauwelijks in het hoofd boven water te houden. In Utrecht behoort inmiddels 18% van de inwoners tot de minima. Volgens het CBS nam de groep die vier jaar of langer in armoede leeft de afgelopen jaren ook nog eens toe.

De 9.900 kinderen die opgroeien in deze gezinnen hebben daardoor minder kansen om mee te doen aan bijvoorbeeld sport, school, sociale of culturele activiteiten. Thuis is er weinig geld voor nieuwe kleren, verwarming, internet of iedere dag een warme maaltijd. Ter informatie: het gaat gemiddeld om 4 à 5 kinderen in een schoolklas. Bovendien vormen onverwachte uitgaven zoals een gestolen fiets, versleten schoenen of kapotte wasmachine telkens weer forse (financiële) problemen voor hun ouders.

Rondetafelgesprek over ervaringen met schulden

Rondetafelgesprek over ervaringen met schulden

De rekeningen lopen op, maar je hebt niet genoeg geld op je bankrekening om ze te betalen. Veel Nederlanders hebben hier dagelijks mee te maken. Op maandag 12 februari 2018 hield de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid een rondetafelgesprek over ervaringen met schulden. Hiervoor waren onderzoekers, deskundigen en vertegenwoordigers uit de schuldhulpverlening uitgenodigd.

Ook kwamen ervaringsdeskundigen aan het woord. Zij hadden suggesties voor het verbeteren van de schuldhulpverlening. Namens de Armoedecoalitie, Imago en Stadsgeldbeheer nam Bert Vorselman aan dit gesprek deel. U kunt dit gesprek hier bekijken.

De Armoedecoalitie is een bundeling van maatschappelijke organisaties, initiateven en betrokkenen (zoals Tussenvoorziening, Leger des Heils, U Centraal, Lister, Lokalis, Buurtteamorganisatie Sociaal, woning-bouwcorporatie Portaal, Zilveren Kruis, Hogeschool Utrecht, Emmaus, Al Amal, Solgu, Ubuntuhuis, U-2B Heard!, Cosbo, Nisbo, Steunpunt GGz, Stichting Leergeld, JoU, buurtpastoraten van de kerken en vele anderen).

Verkiezingsdebat: komt u ook?

Verkiezingsdebat: komt u ook?

In maart vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Als Armoedecoalitie Utrecht maken wij ons, samen met de gemeente, hard voor het bestrijden van armoede en sociale uitsluiting. Op 20 februari organiseren wij over dit onderwerp een debat met de lijsttrekkers van politieke partijen. Ervaringsdeskundigen, maatschappelijke organisaties en ‘de zaal’ worden uitgenodigd hier actief aan deel te nemen. Aan de hand van de thema’s ‘voldoende leefgeld’, ‘schuldenproblematiek’ en ‘kansen voor kinderen en jongeren’ verkennen we de lokale (armoede)agenda voor de komende vier jaar.

Nadere informatie
Datum: dinsdag 20 februari a.s.
Tijd: 20.00 – 22.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur met koffie/thee; na afloop een drankje)
Locatie: Zimihc theater Zuilen, Pr. Christinalaan 1, Utrecht
Aanmelden via: liesbethrox@armoedecoalitie-utrecht.nl.

De Armoedecoalitie is een bundeling van maatschappelijke organisaties, initiateven en betrokkenen (zoals Tussenvoorziening, Leger des Heils, U Centraal, Lister, Lokalis, Buurtteamorganisatie Sociaal, woning-bouwcorporatie Portaal, Zilveren Kruis, Hogeschool Utrecht, Emmaus, Al Amal, Solgu, Ubuntuhuis, U-2B Heard!, Cosbo, Nisbo, Steunpunt GGz, Stichting Leergeld, JoU, buurtpastoraten van de kerken en vele anderen).