Kinderen mogen niet de dupe worden van de financiële situatie ouders aldus het kabinet

Het kabinet heeft onlangs gereageerd op het SER-advies ‘Opgroeien zonder armoede’ en op het rapport van de Kinderombudsman ‘Alle kinderen kansrijk’.

Zij komt tot de volgende conclusie: de adviezen van de SER en de Kinderombudsman hebben betekenisvolle inzichten gegeven die het belang van de aanpak van armoede onder kinderen onderstrepen. In lijn met deze adviezen zal het kabinet niet alleen inzetten op het compenseren van de gevolgen van armoede door kinderen mee te laten doen op school, aan sport en cultuur en aan sociale activiteiten, maar ook stevig investeren in het aanpakken van de structurele oorzaken van armoede. Om hierin stappen te zetten zullen daartoe een aantal maatregelen worden doorgevoerd.

Rijdende straattafel in Kanaleneiland

Hoe kom ik aan een U-pas en wat ik daar nu allemaal precies mee ‘betalen’? En kan ik met deze pas écht voordelig fietsen voor mijn kinderen aanschaffen? Deze en andere vragen over de U-pas krijgen de vrijwilligers van de Armoedecoalitie vaak te horen. Zij geven hier graag een antwoord op op 20 april wanneer zij met de rijdende straattafel in Kanaleneiland zijn te vinden.
Op die dag staan zij tijdens de wekelijkse markt voor de AH bij het groot winkelcentrum Kanaleneiland. Van 12 tot 14 uur kunnen mensen met hen en elkaar in gesprek over armoede en wat dat in de praktijk betekent. De vrijwilligers van de coalitie bieden een bakkie troost en geven adviezen op het gebied van armoede.

Voor mensen met een kleine beurs zijn namelijk allerlei voorzieningen en regelingen in het leven geroepen. Zo bestaan er diverse fondsen die willen bijdragen in de kosten voor sport, school, toneel- of muzieklessen voor kinderen. Daarnaast kunnen mensen met een kleine beurs in de regel een beroep doen op individuele inkomenstoeslag en een tegemoetkoming van € 200 bij hoge zorgkosten. De vrijwilligers van de Armoedecoalitie weten er meer over te vertellen.

Met deze activiteit willen zij armoede een gezicht geven en een positieve verandering bewerkstelligen. En voorkomen dat mensen met een kleine beurs in een neerwaartse spiraal terecht te komen die hen buiten de samenleving plaatst. Verschillende partijen – waaronder de Armoedecoalitie – maken hier een vuist tegen.

Nadere informatie
Voor meer informatie kijkt op www.armoedecoalitie-utrecht.nl. Heb je vragen of wil je een bijdrage leveren? Neem dan contact op met Tilly Prinsen, email: tillyoba@yahoo.nl of Tonio Bozelie tel: 030-2328831; email: toniobozelie@gmail.com.

In de lift?

In de lift?

Na een jarenlange crisis gaat het Nederland economisch weer voor de wind. Consumenten geven onbezorgd uit, bedrijven noteren stevige winsten en de aandelenkoersen stijgen. Maar ondanks de mooie cijfers zijn er ook diepe zorgen. Over ongelijkheid, toenemende schulden, doorgedraaide globalisering en nieuwe financiële bubbels. Hoe lang zal de nieuwe voorspoed duren? En wie profiteert ervan?

Voor meer info zie de programmapagina: https://www.sg.uu.nl/programma/voorjaar-2018/de-lift 
En de facebookevenementen: 
– 4 april: Eigen schuld?: https://www.facebook.com/events/207079123187833/ 
– 11 april: Hoe ongelijk is Nederland? https://www.facebook.com/events/107708033367230/ 
– 18 april: Voorbij banken en bubbels https://www.facebook.com/events/1062232320583574/ 
– 25 april: Eigen economie eerst? https://www.facebook.com/events/522801211447928/

Toegang is gratis, je hoeft niet te reserveren en iedereen is welkom. 

Gratis sportattributen via Paul Verweelfonds

Gratis sportattributen via Paul Verweelfonds

Onlangs werd,  tijdens de Sportprijs Utrecht, het Paul Verweel Sportfonds (PVS) gelanceerd. Het motto van het nieuwe fonds is: ‘Sportkansen voor Utrechtse jeugd’. Via het Paul Verweel Sportfonds kunnen kinderen t/m 17 jaar en in het bezit van een U-pas, een aanvraag doen voor een sportattribuut naar keuze.

Voorheen was het Jeugdsportfonds actief in Utrecht als het ging om het aanvragen van sportattributen. Deze taak ligt vanaf 14 februari bij het Paul Verweel Sportfonds. Via de website van het fonds kunt u een aanvraag doen voor een maximum van €100,-  per kalenderjaar. Denk daarbij aan sportschoenen, wedstrijdtenues, hockeysticks, voetbalbroekjes, balletpakjes, tennisrackets of zwembroeken.

Bij het invullen van een aanvraag voert u uw U-pasnummer in, dat is een voorwaarde om in aanmerking te komen. Met een voucher, uitgegeven door het fonds, kunnen kinderen hun bestelde attribuut ophalen bij een van de betrokken Utrechtse sportwinkels. Lees ook de spelregels op de website van het fonds.

De Armoedecoalitie is een bundeling van maatschappelijke organisaties, initiateven en betrokkenen (zoals Tussenvoorziening, Leger des Heils, U Centraal, Lister, Lokalis, Buurtteamorganisatie Sociaal, woning-bouwcorporatie Portaal, Zilveren Kruis, Hogeschool Utrecht, Emmaus, Al Amal, Solgu, Ubuntuhuis, U-2B Heard!, Cosbo, Nisbo, Steunpunt GGz, Stichting Leergeld, JoU, buurtpastoraten van de kerken en vele anderen).

Brede politieke steun voor Sociaal Akkoord

Vooruitlopend op de gemeenteraadsverkiezingen kruisten gisteravond tien politieke partijen de degens over de thema’s ‘voldoende leefgeld’, ‘schuldenproblematiek’ en ‘kansen voor kinderen en jongeren’. Ruim 120 bezoekers woonden de avond bij en reageerden kritisch op de uitspraken van de debatterende partijen. Ter afsluiting ondertekenden de aanwezige partijen het Sociaal Akkoord. Met dit breed ondersteunde sociaal akkoord wil de Armoedecoalitie Utrecht1 bewerkstelligen dat het bestrijden van armoede en sociale uitsluiting een essentieel onderdeel wordt van het nieuw te vormen collegeakkoord.

 In debat

“Gemeente en hulpverleners zouden niet tegenover, maar naast burgers met een laag inkomen moeten staan”. “Instanties zouden vanuit vertrouwen en niet vanuit wantrouwen moeten handelen”. Deze en andere geluiden waren gisteravond te horen tijdens het verkiezingsdebat over de thema’s ‘voldoende leefgeld’, ‘schuldenproblematiek’ en ‘kansen voor kinderen en jongeren’.

In drie rondes stonden VVD, GL, CU en PvdD, D66, Student & Starter en PvdA, en als laatste Stadsbelang, CDA, en SP in de arena van het Vorstelijk Complex. Per ronde werden de thema’s telkens ingekleurd door persoonlijke verhalen van ervaringsdeskundigen, mensen die aan den lijve ondervinden hoe het is om te leven van een kleine beurs.

Het verkiezingsdebat was een initiatief van de Armoedecoalitie Utrecht. Vertegenwoordigers van dit platform, ervaringsdeskundigen op het gebied van armoede en aanwezigen in de zaal gaven hun – soms ongezouten – mening op de reacties van de partijen.

Aan het einde werd het ‘Sociaal Akkoord’ gepresenteerd: een manifest met actiepunten op het gebied van de drie thema’s. Alle aanwezige partijen conformeerden zich door ondertekening aan dit akkoord. Daarmee gaven zij aan zich in te willen zetten het armoedebudget mee te laten groeien met het aantal mensen in armoede, en de vraagstukken die dat voor de stad met zich meebrengt.

Armoede in Utrecht

Zo’n 25.000 huishoudens in de stad moeten rond zien te komen van een laag inkomen (<125% wettelijk sociaal minimum). Een deel lukt het om de eindjes aan elkaar te knopen, een deel slaagt er niet of nauwelijks in het hoofd boven water te houden. In Utrecht behoort inmiddels 18% van de inwoners tot de minima. Volgens het CBS nam de groep die vier jaar of langer in armoede leeft de afgelopen jaren ook nog eens toe.

De 9.900 kinderen die opgroeien in deze gezinnen hebben daardoor minder kansen om mee te doen aan bijvoorbeeld sport, school, sociale of culturele activiteiten. Thuis is er weinig geld voor nieuwe kleren, verwarming, internet of iedere dag een warme maaltijd. Ter informatie: het gaat gemiddeld om 4 à 5 kinderen in een schoolklas. Bovendien vormen onverwachte uitgaven zoals een gestolen fiets, versleten schoenen of kapotte wasmachine telkens weer forse (financiële) problemen voor hun ouders.

Rondetafelgesprek over ervaringen met schulden

Rondetafelgesprek over ervaringen met schulden

De rekeningen lopen op, maar je hebt niet genoeg geld op je bankrekening om ze te betalen. Veel Nederlanders hebben hier dagelijks mee te maken. Op maandag 12 februari 2018 hield de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid een rondetafelgesprek over ervaringen met schulden. Hiervoor waren onderzoekers, deskundigen en vertegenwoordigers uit de schuldhulpverlening uitgenodigd.

Ook kwamen ervaringsdeskundigen aan het woord. Zij hadden suggesties voor het verbeteren van de schuldhulpverlening. Namens de Armoedecoalitie, Imago en Stadsgeldbeheer nam Bert Vorselman aan dit gesprek deel. U kunt dit gesprek hier bekijken.

De Armoedecoalitie is een bundeling van maatschappelijke organisaties, initiateven en betrokkenen (zoals Tussenvoorziening, Leger des Heils, U Centraal, Lister, Lokalis, Buurtteamorganisatie Sociaal, woning-bouwcorporatie Portaal, Zilveren Kruis, Hogeschool Utrecht, Emmaus, Al Amal, Solgu, Ubuntuhuis, U-2B Heard!, Cosbo, Nisbo, Steunpunt GGz, Stichting Leergeld, JoU, buurtpastoraten van de kerken en vele anderen).

Verkiezingsdebat: komt u ook?

Verkiezingsdebat: komt u ook?

In maart vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Als Armoedecoalitie Utrecht maken wij ons, samen met de gemeente, hard voor het bestrijden van armoede en sociale uitsluiting. Op 20 februari organiseren wij over dit onderwerp een debat met de lijsttrekkers van politieke partijen. Ervaringsdeskundigen, maatschappelijke organisaties en ‘de zaal’ worden uitgenodigd hier actief aan deel te nemen. Aan de hand van de thema’s ‘voldoende leefgeld’, ‘schuldenproblematiek’ en ‘kansen voor kinderen en jongeren’ verkennen we de lokale (armoede)agenda voor de komende vier jaar.

Nadere informatie
Datum: dinsdag 20 februari a.s.
Tijd: 20.00 – 22.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur met koffie/thee; na afloop een drankje)
Locatie: Zimihc theater Zuilen, Pr. Christinalaan 1, Utrecht
Aanmelden via: liesbethrox@armoedecoalitie-utrecht.nl.

De Armoedecoalitie is een bundeling van maatschappelijke organisaties, initiateven en betrokkenen (zoals Tussenvoorziening, Leger des Heils, U Centraal, Lister, Lokalis, Buurtteamorganisatie Sociaal, woning-bouwcorporatie Portaal, Zilveren Kruis, Hogeschool Utrecht, Emmaus, Al Amal, Solgu, Ubuntuhuis, U-2B Heard!, Cosbo, Nisbo, Steunpunt GGz, Stichting Leergeld, JoU, buurtpastoraten van de kerken en vele anderen).

Ubuntugesprek: waar voel ik me thuis?

Ubuntugesprek: waar voel ik me thuis?

U bent van harte welkom op het Ubuntugesprek rondom het thema: Waar voel ik me thuis? Dit gesprek vindt plaats op 28 februari van 10-13 uur in het Ubuntuhuis, Vleutenseweg 172.

Door middel van deze maandelijkse gesprekken willen we mensen met uiteenlopende posities in de samenleving bijeenbrengen. Ieder mens draagt wijsheid in zich en is van waarde voor de groep. Kortom: samen ontdekken we (elkaars) wijsheid. Voor nadere informatie of aanmelding, klik hier.

De Ubuntugesprekken vormen een initiatief van het Ubuntuhuis in samenwerking met de Armoedecoalitie Utrecht en de opleiding Ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting (Edasu).

De Armoedecoalitie is een bundeling van maatschappelijke organisaties, initiateven en betrokkenen (zoals Tussenvoorziening, Leger des Heils, U Centraal, Lister, Lokalis, Buurtteamorganisatie Sociaal, woning-bouwcorporatie Portaal, Zilveren Kruis, Hogeschool Utrecht, Emmaus, Al Amal, Solgu, Ubuntuhuis, U-2B Heard!, Cosbo, Nisbo, Steunpunt GGz, Stichting Leergeld, JoU, buurtpastoraten van de kerken en vele anderen).

Langdurige armoede toegenomen in 2016

Langdurige armoede toegenomen in 2016?

Het aantal huishoudens dat vier jaar of langer van een laag inkomen moest rondkomen is verder toegenomen. In 2016 hadden 224 duizend huishoudens langdurig een laag inkomen, 15 duizend meer dan in 2015. Het risico op armoede was het hoogst in Rotterdam, Groningen en Amsterdam. Dit meldt het CBS in het rapport Armoede en sociale uitsluiting 2018.

In totaal moesten 590 duizend huishoudens in 2016 rondkomen van een laag inkomen, oftewel 8,2 procent van alle huishoudens. Het Centraal Planbureau, dat op verzoek van het CBS een raming gemaakt heeft, verwacht dat in 2018 het aandeel huishoudens onder de lage-inkomensgrens licht daalt tot 7,9 procent.

Ruim 292.000 kinderen leefden in 2016 in een huishouden onder de lage-inkomensgrens. Voor 117.000 van hen gold dat al vier jaar of meer. Bij 60 procent van deze kinderen zit een van de ouders of zitten beide ouders in de bijstand. Bij een kwart was betaald werk de belangrijkste inkomstenbron.

De langdurige armoede is onder 65-plussers het laagst van alle leeftijdsgroepen. Dat komt doordat de AOW hoger is dan de lage-inkomensgrens. Daarnaast hebben veel ouderen naast hun AOW nog een aanvullend pensioen en inkomsten uit vermogen.

Veel langdurige armoede in Groningen

De stad Groningen is de gemeente met het hoogste percentage huishoudens dat langdurig onder de lage-inkomensgrens zit: 7,4 procent. Daarna volgen Rotterdam en Amsterdam. In de gemeenten Rozendaal (0,7%), Alphen-Chaam (0,7%) en Scherpenzeel (0,8) is het aandeel langdurig armen het laagst.

Lees meer over de bevindingen in het het rapport Armoede en sociale uitsluiting. Op 17 januari jl. wijdde RTL Nieuws een item aan dit onderwerp; de Armoedecoalitie werd eveneens om een mening gevraagd.

De Armoedecoalitie is een bundeling van maatschappelijke organisaties, initiateven en betrokkenen (zoals Tussenvoorziening, Leger des Heils, U Centraal, Lister, Lokalis, Buurtteamorganisatie Sociaal, woning-bouwcorporatie Portaal, Zilveren Kruis, Hogeschool Utrecht, Emmaus, Al Amal, Solgu, Ubuntuhuis, U-2B Heard!, Cosbo, Nisbo, Steunpunt GGz, Stichting Leergeld, JoU, buurtpastoraten van de kerken en vele anderen).

Rijdende straattafel op de 26e in Overvecht

De langdurige armoede neemt toe, aldus het CBS. In het Utrecht steeg in 2017 het aantal gezinnen dat in Utrecht in armoede leeft eveneens – al is dat wat minder dan voorgaande jaren. De 9900 kinderen die opgroeien in een dergelijk gezin, zijn daardoor vaak geen lid van een (sport)vereniging en gaan minder vaak op vakantie, en maken minder uitstapjes. Thuis is er weinig geld voor nieuwe kleren, internet of iedere dag een warme maaltijd. Voor hun ouders is het vaak sappelen om het hoofd boven water te houden. En onverwachte uitgaven zoals een gestolen fiets, versleten schoenen of kapotte wasmachine vormen forse (financiële) tegenvallers.

Leeft u van een kleine beurs en wilt u hierover uw hart luchten? Hebt u gehoord over bepaalde voorzieningen en regelingen, maar weet u daar het fijne niet van? Kom dan op vrijdag 26 januari naar de rijdende straattafel van de Armoedecoalitie in Overvecht. De vrijwilligers bieden u daar een bakkie troost, verhalen en adviezen op het gebied van armoede. Zo kunt u bij hen een flyer met (bespaar)tips en regelingen voor jongeren en ouders met een minimuminkomen halen. 

Zo kunt u bijvoorbeeld voor kinderen met de U-pas een fiets, schoolkamp of zwemlessen regelen. Bovendien bestaan er diverse fondsen die willen bijdragen in de kosten voor sport, school, toneel- of muzieklessen. De mensen van de Armoedecoalitie vertellen u hier graag meer over. Zij staan op de 26e met de rijdende straattafel op het plein bij de HEMA bij winkelcentrum Overvecht. Van 14 tot 16 uur kunt u daar met hen en elkaar in gesprek over armoede en wat dat in de praktijk betekent.