Donderdag 5 juli jl werden de eerste diploma’s op MBO 4 niveau uitgereikt aan een vijftal studenten van de opleiding Ervaringsdeskundigheid in Armoede en Sociale Uitsluiting (EDASU). Een primeur in Nederland!

Armoede in theorie en praktijk

Na een opleiding van twee jaar studeerden op 5 juli jl. de eerste af. Zij zijn allen opgegroeid in armoede en hebben zodoende aan den lijve ondervonden, wat dit betekent. Hun persoonlijke ervaringen met armoede en uitsluiting wisten zij om te zetten tot ervaringsdeskundigheid. Dat wil zeggen dat zij aan de ene kant mensen die in langdurige armoede goed kunnen bereiken, omdat zij heel goed beseffen wat die doormaken. Aan de andere kant kunnen deze studenten hun collega-hulpverleners wijzen op mogelijkheden die beter aansluiten bij degenen die zij willen helpen. Door hun studie kunnen zij nu anderen professioneel begeleiden in de wereld van zorg en welzijn.
In het kader van de opleiding liepen de studenten stage bij instellingen als de Buurtteams, Lister, U-Centraal, De Tussenvoorziening, Leger des Heils en Ubuntuhuis. Deze instellingen bekostigden, net als de gemeente Utrecht zelf, enkele opleidingsplaatsen en boden een leerwerkplek aan. Met hun MBO 4-diploma op zak kunnen deze ervaringsdeskundigen straks fungeren als bruggenbouwer, kwartiermaker, bondgenoot en rolmodel.