Doe mee

De afgelopen jaren hebben wij zijn allen veel bereikt, maar er valt nog meer te doen! Onze organisatie trekt graag nieuwe partners aan om zo de slagkracht te vergroten. Dus sluit u aan en lever een positieve bijdrage aan de armoedebestrijding in Utrecht binnen ons veelzijdig en omvangrijk samenwerkingsverband.


U kunt op verschillende wijzen iets voor de Armoedecoalitie betekenen.

Delen van kennis

Zo zet Omtrent communicatiw haar kennis op het gebied van creatieve communicatie in om onze website te (door)-ontwikkelen.

Delen van tijd

Door bijvoorbeeld de dialoog met externe partijen  zoals de gemeente over de armoedeaanpak aan te gaan. Of als organisatie een werkervaringsplek aan te bieden.

Geld of spullen

Dankzij een financiële bijdrage van Rabobank Utrecht kon een project gericht op jongeren en armoede van start gaan. Op hun beurt  zamelden de bedrijven van de Green Business Club Utrecht Centraal 53 laptops in voor ervaringsdeskundigen in opleiding.

Delen van netwerk

Zo tipt studio Marie ons herhaaldelijk waar wij tegen een voordelig tarief communicatie-middelen kunnen laten realiseren.  Daarnaast stelde De Zaak de de afgelopen twee jaar haar netwerk beschikbaar bij de promotie van het evenement ‘Rijk door delen’.