Vanaf vandaag kunnen jongeren (18-27 jaar) met schulden gebruik maken van een speciaal fonds. De gemeente heeft dit fonds opgericht om zo de schuld van jongeren over te nemen. Die kunnen vervolgens schuldenvrij aan hun toekomstperspectief  werken. Deze jongeren komen in aanmerking als zij voldoende gemotiveerd zijn en als er geen oplossing binnen de reguliere schulddienstverlening bestaat. Op deze pagina vindt u meer informatie over de voorwaarden voor de jongeren om van dit fonds gebruik te kunnen maken.

Toelating tot het fonds

Toelating tot het fonds is afhankelijk van de financiële situatie en de motivatie van de jongere. Dit wordt bepaald tijdens een gesprek met hem/haar, zijn of haar begeleider en een medewerker van de afdeling Schulddienstverlening.

Kent of begeleidt u een jongere voor wie dit fonds van belang is, neem dan contact op met de afdeling Schulddienstverlening via 030- 2865211 of schulddienstverlening@utrecht.nl .

Start 20 jongeren

In eerste instantie start de gemeente met een groep van 20 jongeren die schulden hebben. Aan de hand van hun ervaringen en die van hun begeleiders wordt het traject mogelijk verder verbeterd.