Financiƫn

Voor mensen met een laag inkomen bestaan er allerlei extra's op het gebied van inkomsten en uitgaven. Daarnaast zijn er meerdere organisaties die hen kunnen helpen de eindjes aan elkaar te knopen. We proberen hieronder een zo volledig mogelijk overzicht te geven. Mocht u een organisatie of tip missen, laat het ons dan weten.

Zonder geld

Heeft u geld nodig en kan niemand u helpen? Stichting Noodhulp Utrecht verleent financiële steun aan inwoners van Utrecht die in geldnood zitten en met spoed hulp nodig hebben.

U-pas

Met een U-pas beschikt u over een persoonlijk budget voor sport en cultuur. Met dit budget kunt u kiezen uit het aanbod van de aangesloten organisaties. Voor kinderen bestaat het U-pas Kindpakket. Het budget van deze pas is bedoeld voor sport-, cultuur- en schoolactiviteiten of de aanschaf van een fiets of computer. Zo kunt u bijvoorbeeld met dit Kindpakket de zwemlessen van uw kinderen betalen. Of u of uw kinderen recht hebben op een U-pas, hangt af van uw inkomen, voor meer info kijk op de www.U-pas.nl.

U-pashouders van 18 jaar en ouder kunnen jaarlijks eveneens een set van 10 retourtickets voor de bus en tram in de regio Utrecht krijgen.

Hebt u een U-pas en een hoge huur? Dan hoeft u misschien minder huur te betalen.

U gids

De U Gids is een website waar u informatie kunt vinden over inkomensondersteuning, budgetteren, schulden en uitkeringen.

Stadsgeldbeheer

Stadsgeldbeheer biedt budgetbeheer en schuldhulpverlening aan (ex) dak- en thuisloze mensen, of mensen die dakloos dreigen te worden.

Spreekuren

OMDUW organiseert wekelijks een spreekuur voor dak- en thuislozen. Het spreekuur vindt elke vrijdag van 10.30 tot 12.00 uur plaats. Locatie: de kelderruimte aan de werf onder het Sint Bonifatiushuis, Nieuwe Gracht 61.
Over Rood begeleidt en ondersteunt ondernemers bij betalingsachterstanden, schulden, administratieve achterstanden en bedrijfsbeëindiging om financiële redenen. Voor vragen of een gratis eerste adviesafspraak: bel 0850090408.
• Bij de Raad en Daadbalie (Leger des Heils) kunt u terecht voor hulp bij financiën, formulieren en brieven. Dit inloopspreekuur wordt gehouden in Bij Bosshardt Ondiep (Acaciastraat 42) op dinsdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur. Bij Bosshardt Zuilen (Prinses Margrietstraat 22) op woensdagochtend van 10:00 tot 12:00 uur en aan de Schooneggendreef bij het Kerkgenootschap op donderdagochtend van 10:00 tot 12:00 uur.
• Tijdens de spreekuren van Sociaal Juridische Dienstverlening van de Tussenvoorziening komen allerlei vragen en problemen rondom uitkeringen, belastingen en toeslagen, wonen, schulden, gemeentelijke regelingen, bezwaar- en verzoekschriften aan de orde. Deze spreekuren zijn echter alleen bedoeld voor cliënten die vallen onder de aanvullende zorg.
• Het sociaal raadsliedennetwerk biedt via de buurtteams direct en indirect informatie, advies en ondersteuning. De expertise omvat in het bijzonder de rechtsgebieden sociale zekerheid, belastingen, arbeid, huisvesting, vreemdelingenrecht, personen- en familierecht, onderwijs en consumentenzaken. De raadslieden doen dit vaak in samenwerking met generalisten, gezinswerkers, stagiaires en vrijwilligers.

Voor de jeugd

• Het Nationaal Fonds Kinderhulp helpt kinderen die in ons land in armoede opgroeien. Zij horen er immers ook bij! Helaas kunnen 398.000 (1 op de 9) kinderen niet meedoen met leeftijdsgenootjes. Kinderhulp helpt hen door simpele dingen zoals zwemlessen, een dagje uit, een fiets, opleiding, leesboek of een laptop mogelijk te maken.
Stichting Leergeld springt bij indien u voor uw kind(eren) bepaalde schoolse of buitenschoolse activiteiten niet kunt betalen. Bereikbaar maandag of donderdag tussen 10.00 en 11.30 uur via 030-7370332.
• Het Jeugdfonds Cultuur maakt het mogelijk dat kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar lessen op het gebied van kunst, cultuur en sport kunnen volgen. Uw hulpverlener helpt u bij het indienen van ren aanvraag. Voor meer informatie: 06-54657969.
• Het Paul Verweel Sportfonds is er om allerlei sporten toegankelijk te maken voor de Utrechtse jeugd. Kinderen t/m 17 jaar en in het bezit van een U-pas kunnen een aanvraag doen voor een sportattribuut naar keuze.
• Kinderen en jongeren kunnen door allerlei oorzaken in de knel komen. Daardoor hebben ze vaak niet dezelfde kansen en mogelijkheden als leeftijdsgenoten. Stichting Kinderzorg Utrecht biedt financiële ondersteuning voor bijvoorbeeld kosten voor woninginrichting bij begeleid wonen of bepaalde school- en sportkosten. De stichting richt zich met name op kinderen en jongeren tot 23 jaar in de provincie Utrecht.
• Armoede veroorzaakt eveneens kansenongelijkheid in de ontwikkeling van kinderen. Die is afhankelijk van de kwaliteit van het onderwijs en de stimulans vanuit het huis. Minimagezinnen kunnen door hun situatie daar vaak beperkt vorm aan geven. Het Jeugdeducatiefonds steunt daar waar geld een beperking is, zodat de talenten van deze kinderen optimaal worden benut.
U-2B Heard! is een cliëntenplatform voor en door (kwetsbare) jongeren met schulden of problemen thuis. Daardoor hebben ze vaak al te maken gehad met wooninstanties, jeugdzorg en andere instanties. Deze jongeren kunnen altijd contact opnemen voor praktische hulp bij financiën via 06-39125619 of info@U-2BHeard.nl.
•  Als het misgaat, kunnen dak- en thuisloze jongeren altijd terugvallen op Back Up en zo weer opkrabbelen. Kijk op: www.backup-utrecht.nl of bel naar: 030-2361777.
•  ONSbank ondersteunt jongeren bij het maken van een stap in hun sociale en persoonlijke ontwikkeling en helpt hen een leven zonder problematische schulden op te bouwen. Daarbij is een centrale rol weggelegd voor de omgang met kunst en cultuur.
•  Veel studenten lopen geld mis en dat zou niet hoeven. Ga daarom na met behulp van www.checkwatjemisloopt.nl! of er geen potje wordt gemist.

Overig

• Bij scheiding of ontslag of een andere levensgebeurtenis kunt u een workshop volgen waarin u informatie krijgt over uw nieuwe financiële situatie. Meer informatie over deze workshops vindt u op www.u-centraal.nl/levensgebeurtenissen of bel naar: 06-23335893.

• Het zelfhulpprogramma van Mirro biedt informatie, tips en oefeningen om stress om geld te verminderen.

• De site van de gemeente Utrecht geeft een breed overzicht van allerlei regelingen waar mensen met een laag inkomen een beroep op kunnen doen.

Energiebox geeft gratis advies en een box met besparende producten zoals radiatorfolie, een zuinige lamp en een stekkerblok. Zo kun je flink op je energie besparen. Gratis voor huurders in Utrecht, Stichtse Vecht en Nieuwegein.

• Andere fondsen die particulieren ondersteunen, zijn: het KF Heinfonds, het Papefonds, het Bischop Bluyssenfonds, Samenwerkende Blindenfondsen, Stichting De Lichthoeve en Stichting NoNonsense. Vaak verloopt de aanvraag voor ondersteuning via een hulpverleningsinstantie.

• Om werkzoekenden financieel te ondersteunen bij het volgen van een opleiding stelt Stichting Studiefonds Bundel een scholingsvoucher van € 500 ter beschikking. Dankzij deze voucher is werk meestal dan snel weer mogelijk. Doelgroep vormen werkzoekend tussen de 18 en 50 jaar met een bijstands- of WW-uitkering.

Geldwijzer 030 nl wijst de weg naar informatie, advies en hulp over geldzaken in Utrecht.

• Heeft u schulden? Neem dan contact op met Humanitas, Schuldhulpmaatje of U Centraal. Hun deskundige vrijwilligers helpen u graag om uw financiën en administratie weer op orde te krijgen.

• De Protestantse Diaconie biedt in bepaalde situaties financiële ondersteuning, als u nergens anders terecht kunt.

• Komt u er met behulp van deze voorzieningen en extraatjes toch niet uit, neem dan contact op met het buurtteam in uw buurt.

Check uw recht

Diverse sites bieden tools om te checken of u krijgt waar uw recht op hebt:
Ugids/toeslagen
Consumentenbond/toeslagen
Wijzeringeldzaken
Rechtopgeld
Berekenuwrecht.nibud.nl
Tot slot vindt u op de site De Lange Mars allerlei tips over hoe u verhaal kunt halen.

 


Terug naar overzicht