Werk en opleiding

Het veroveren van een plek op de arbeidsmarkt is niet altijd eenvoudig. Maar er zijn ook andere opties om bezig te zijn. Opties die een opstap kunnen zijn richting de reguliere arbeidsmarkt:

• In het kringloopbedrijf van Emmaus kunt u als vaste bewoners of als vrijwilliger aan de slag. In ruil daarvoor worden reiskosten vergoed, mag u gratis mee-eten, en een cursus of thema-avond volgen. Verder ontvangt u 50% korting op al uw aankopen.
Enik Recovery College is een centrum voor ontwikkeling en scholing rondom herstel. Vanuit het idee dat deelnemers zich sterken door educatie door en met peers en zonder tussenkomst van ggz-hulpverleners
• Ook in Utrecht wordt de opleiding ervaringsdeskundigheid in armoede en sociale uitsluiting (EDASU) aangeboden. Met behulp van deze ervaringsdeskundigheid moet uiteindelijk de kloof tussen mensen in armoede en de rest van de samenleving worden overbrugd. De opleiding zorgt dat deze brugfunctie wordt ingevuld. Voor meer informatie mail naar Edwin Peters: erpeters440@freeler.nl.
De Stadsbrug is een bedrijfsverzamelgebouw in Utrecht voor kwetsbare doelgroepen. Vanuit deze locatie organiseren we nieuwe vormen van werk en dienstverlening voor onze doelgroep, die ten gevolge van bijvoorbeel hun  verslavingsproblemen of dak- of thuisloosheid vaak moeilijk toegang heeft tot reguliere voorzieningen. Het betreft een samenwerkingsverband van Altrecht Talent, Lister (voorheen SBWU) en GIDS. U ontvangt voor uw werkzaamheden een onkostenvergoeding.
WIJ 3.0 biedt dagactiviteiten, toeleiding naar werk en opleiding, trainingen en coaching. Bestemd voor een breed en divers publiek: van mensen die op zoek zijn naar sociale contacten, structuur en dagritme tot mensen die werkloos zijn en een helpende hand nodig hebben om weer aan de slag te komen. Zo wordt hen de kans geboden om (weer) actief deel te nemen aan de samenleving.
Stichting Present slaat een brug tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Als vrijwilliger kunt u zich in groepsverband inzetten voor stadsgenoten die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement. De hulp omvat klussen waarvoor veel handjes nodig zijn zoals een woning witten, tuin opknappen, huis opruimen of schoonmaken.
• De distributie van het Straatnieuws magazine verloopt via circa 100 zelfstandige verkopers. Wekelijks zijn er inloopspreekuren voor mensen die deze krant willen gaan verkopen.
U-stal biedt werkgelegenheid aan mensen die elders minder goed aan de slag kunnen komen. Denk aan mensen met een bijstands- of een Wajong uitkering, voormalig daklozen of cliënten van de GGZ. Zij werken al of niet in gesubsidieerd of met een Persoonsgebonden Budget (PGB). Naast werk wordt hen cursussen en opleidingen aangeboden, zoals lessen Nederlandse taal, arbeidsmarktkwalificatie Assistent (AKA), bedrijfshulpverlening (BHV), rijlessen of heftruckbesturing.
• Sterk in uiteenlopende klussen en sociaal tot op het bot, dat is wat het Wijkbedrijf Utrecht tekent. En met dit (schilder, groen, schoonmaak,verhuis etc.)kluswerk wordt de afstand tot de arbeidsmarkt van de medewerkers verkleind. Zij leren technische vaardigheden, doen werkritme en werkervaring op, en verwerven zelfvertrouwen.
• Bij Werk en Inkomen van de gemeente Utrecht kunt u voor allerlei tips terecht gericht op het vinden van werk.


Terug naar overzicht