Voedsel

In Utrecht is het mogelijk om onder bepaalde voorwaarden gratis voeding te krijgen. Ook bestaan er een aantal plekken waar u tegen een kleine vergoeding samen met anderen kan eten.

Gratis eten

VoedselbankPLUS Utrecht verstrekt noodhulp in de vorm van gratis voedsel. Wekelijks worden vanuit tien uitgiftepunten in Utrecht voedselpakketten uitgedeeld. Daarnaast bieden deze voedselbanken sociaal juridische ondersteuning. Dit gebeurt doorgaans tijdens de uitgiftemomenten.
• Ook Al Amal geeft voedselpakketten weg.
• Bij stichting OMDUW zijn eetmunten beschikbaar, waarmee zieke daklozen een maaltijd in het Smulhuis kunnen krijgen. Deze munten worden verstrekt nadat er een verkennend gesprek op de vrijdagochtend tussen 10.30 en 12.00 uur heeft plaatsgevonden.

Samen eten tegen een laag tarief

• Samen voordelig eten kan in bijna elke wijk bij de zogenaamde sociale eettafels. Zo wil Resto vanHarte mensen in verbinding brengen door met elkaar te laten koken en eten. Andere voorzieningen voor een voedzame, goedkope maaltijd zijn Esther’s Eethuis, de Rode Loper en Hanna’s Herberg. Meer adressen vindt u onder Ontmoetingsplekken. Met een U-pas krijgt u zelfs korting bij veel van deze tafels.

Overige tips

• De Dierenvoedselbank is er om mensen die in financiële moeilijkheden zijn geraakt te ondersteunen om hun huisdier te kunnen behouden. De vorm van ondersteuning heeft als eerste prioriteit voedsel. Daarnaast probeert deze organisatie de baasjes van de huisdieren te helpen met speeltjes, manden, bodembedekking, ontvlooimiddelen en dierenartskosten.
• Bij Food for good, in o.a. park Transwijk in Kanaleneiland, verbouwen vrijwilligers groente en fruit. De oogst gaat voor het merendeel naar de moestuinders zelf, de Voedselbank en Resto Van Harte. De rest wordt verkocht gedurende openingstijden en op bestelling.


Terug naar overzicht