Huisvesting

Utrecht biedt verschillende mogelijkheden voor opvang als u dakloos bent. Zo kunt u in de nachtopvang slapen, ontbijten en douchen. Daarnaast zijn er plekken om tijdelijk te verblijven of te wonen. Wilt u gewoon een (ander) dak boven uw hoofd dan zult u op zoeken moeten naar een sociale huurwoning.

Nachtopvang/Deeltijdopvang

Sleep InnTussenvoorziening: reserveer tussen 10:30 en 11:00 uur via 030-2315326.
NoiZ Tussenvoorziening: reserveer tussen 11.30 en 12.30 uur via 030-2517280.
Herstart: laagdrempelige 24-uursopvang Leger des Heils: reserveer vanaf 9.00 uur via 030-2513604.
• Slaapbonnen voor nachtopvang via OMDUW. Elke vrijdagochtend tussen 10.30 en 12.00 op te halen aan de Nieuwe Gracht 61 tijdens het spreekuur voor daklozen. Bereikbaar via 06-81788483.

Tijdelijk verblijf en wonen

Centraal aanmeldpunt crisisopvang te bereiken op 030-2332286.
Emmaus in Utrecht organiseert hulp voor mensen zonder dak boven het hoofd. Deze opvang biedt hen de mogelijkheid hun leven weer op te bouwen.
• Bij het Corporatiehotel kunt u terecht als u (met uw gezin) in een onacceptabele woonsituatie verkeert. Of dakloos dreigt te raken en niet op en andere wijze in aanmerking komt voor een woning. Aanmeldingen verlopen via Het Vierde Huis bereikbaar via 0900-2600060.

Opvang specifieke doelgroepen

• Via STIL wordt opvang geboden aan ongedocumenteerden op de Weerdsingel. Neem daarvoor contact op via 030-2713463 of het ex-ama team, tel.: 030-2725002.
• Mensen in een afhankelijke relatie kunnen bij Moviera terecht. Bel voor aanmelding, hulp of advies 030-2599814 of het Centraal Bureau: 0318-439739.
• Voor jongeren van 18 tot 23 jaar is er De Dijk van Youké. Bij vragen of voor aanmelding kun je rechtstreeks bellen via 030-2518434.
• Voor mensen met psychische problemen bestaat de mogelijkheid een paar dagen tot maximaal twee weken verblijven bij Enik Recovery College. Aanmelding verloop via de website.
Wegloophuis Utrecht biedt begeleiding, ondersteuning en onderdak aan mensen met een psychiatrische achtergrond. Dit opvanghuis heeft plaats voor zes bewoners. Zij mogen hier maximaal een half jaar verblijven.

Huis huren

• Een Urgentieverklaring voor een sociale huurwoning kan aangevraagd worden bij het Vierde Huis.
•  Woningnet is de plek om een woning (sociale huur, vrije sector huur en koop) te zoeken. U hebt dan eerst een inschrijving nodig, waar kosten aan zijn verbonden.
• Voor een antikraak woning betaalt u in de regel minder huur.
• In de U gids vindt meer algemene informatie over huren.
• Voor overige tips voor woonruimte, kijk op de website van de gemeente Utrecht.

Klussen in/rondom huis

Stichting Present fungeert als makelaar in vrijwilligerswerk voor klussen in en bij uw huis. Deze vrijwilligers zetten zich met name in voor mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement. De klussen kunnen één dagdeel of voor langere tijd in beslag nemen. Denk aan: een woning witten, tuin opknappen, huis opruimen of schoonmaken.


Terug naar overzicht