Armoede in Nederland neemt toe

Het aantal mensen dat in armoede leeft, is toegenomen. Dat komt vooral doordat de vluchtelingen die in 2015 aankwamen, weinig te besteden hebben, aldius een artikel in Trouw d.d. 12 november jl.

De cijfers liegen er niet om: er zijn steeds meer mensen die tijdelijk of langdurig in armoede leven. Het aandeel huishoudens dat op dit moment onder de armoedegrens leeft, steeg van 7,9 in 2016 naar 8,2 in 2017. Het aandeel huishoudens dat vier jaar of langer een laag inkomen heeft, steeg tot 3,3 procent. Dat blijkt uit cijfers die het CBS vandaag publiceert.

De stijging van het aantal huishoudens dat onder de armoedegrens leeft, komt voor een groot deel voor rekening van Syriërs met een verblijfsvergunning. Zij kwamen in 2015 aan in Nederland en leven nu van een bijstandsuitkering. Van alle Syrische huishoudens heeft 79 procent een inkomen onder de armoedegrens. Alleen bij huishoudens van Eritrese afkomst is dat percentage (iets) hoger. Lees hier verder.


Terug naar nieuws