Gemeentelijk geld moet echt naar arme kinderen

In maart vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Als Armoedecoalitie Utrecht maken wij ons, samen met de gemeente, hard voor het bestrijden van armoede en sociale uitsluiting. Op 20 februari organiseren wij over dit onderwerp een debat met de lijsttrekkers van politieke partijen. Ervaringsdeskundigen, maatschappelijke organisaties en ‘de zaal’ worden uitgenodigd hier actief aan deel te nemen. Aan de hand van de thema’s ‘voldoende leefgeld’, ‘schuldenproblematiek’ en ‘kansen voor kinderen en jongeren’ verkennen we de lokale (armoede)agenda voor de komende vier jaar.

Nadere informatie
Datum: dinsdag 20 februari a.s.
Tijd: 20.00 - 22.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur met koffie/thee; na afloop een drankje)
Locatie: Zimihc theater Zuilen, Pr. Christinalaan 1, Utrecht
Aanmelden via: liesbethrox@armoedecoalitie-utrecht.nl

De Armoedecoalitie is een bundeling van maatschappelijke organisaties, initiateven en betrokkenen (zoals Tussenvoorziening, Leger des Heils, U Centraal, Lister, Lokalis, Buurtteamorganisatie Sociaal, woning-bouwcorporatie Portaal, Zilveren Kruis, Hogeschool Utrecht, Emmaus, Al Amal, Solgu, Ubuntuhuis, U-2B Heard!, Cosbo, Nisbo, Steunpunt GGz, Stichting Leergeld, JoU, buurtpastoraten van de kerken en vele anderen).


Terug naar nieuws