Kinderrechten op straat

Op 20 november, de Internationale Dag voor de Rechten van het Kind, brengen Defence for Children en Nationaal Fonds Kinderhulp een rapport uit over kinderen in armoede. Volgens de laatste cijfers van het CBS groeien er in Nederland 292.000 kinderen op in armoede. Een deel van deze kinderen heeft te maken met (dreigende) dakloosheid.

Of de drie kinderen niet ergens anders kunnen logeren, bij opa en oma misschien? Dan is er voor Ingrid wel een bed in de nachtopvang. De gezinsopvang zit vol. Dit hoort Ingrid als ze zich meldt bij de gemeente. Ze is haar huis uitgezet, omdat ze de huur niet meer kan betalen. Eén ding weet Ingrid zeker: zij en haar kinderen blijven bij elkaar, wat er ook gebeurt. Ingrid houdt voet bij stuk dan kunnen ze – met z’n viertjes – uiteindelijk in een hotel terecht. En vandaar naar een kamer in de gezinsopvang.

 

Het verliezen van je (t)huis grijpt diep in op het leven van een kind. Om schade aan de ontwikkeling van een kind te voorkomen of te beperken, is het belangrijk dat er bij de aanpak van dakloosheid rekening wordt gehouden met de rechten van het kind. Dakloosheid zet alle rechten van kinderen (en hun ouders) onder druk. Het is niet vanzelfsprekend meer dat kinderen met hun ouders opgroeien. De opvang is niet altijd een veilige en stabiele plek om te wonen, de oude school is te ver weg en spelen met vriendjes gaat niet langer. De onzeker­heid en stress die kinderen ervaren heeft invloed op hun geestelijke en lichamelijke gezondheid. Zelden wordt aan kinderen gevraagd wat dit allemaal voor hen betekent.

 

 


Terug naar nieuws