Komt allen tezamen bij de straattafel in Overvecht!

Komt allen tezamen: de straattafel van de Armoedecoalitie gaat er weer op uit! Op vrijdag 30 november is deze mobiele stand te vinden bij winkelcentrum Overvecht. >Hier kunt u terecht voor een bakkie troost, verhalen en adviezen op het gebied van armoede. Met deze activiteit wil de coalitie armoede een gezicht geven en een positieve verandering bewerkstelligen. Ook in een stad als Utrecht komt armoede voor: zo’n 18.000 huishoudens hebben moeite het hoofd boven water te houden. Verschillende partijen - waaronder de Armoedecoalitie - maken hier een vuist tegen.

Hoe kom ik aan een U-pas en wat kan ik daar nu allemaal precies mee 'betalen'? En kan ik met deze pas écht voordelig fietsen voor mijn kinderen aanschaffen? Deze en andere vragen worden vaak aan de vrijwilligers van de Armoedecoalitie gesteld. Voor mensen met een kleine beurs zijn er namelijk best veel voorzieningen en regelingen in het leven geroepen. Alleen hoe kom je daar meer over te weten? Zo bestaan er diverse fondsen die willen bijdragen in de kosten voor sport, school, toneel- of muzieklessen voor kinderen. Daarnaast kunnen mensen met weinig geld en hoge zorgkosten een tegemoetkoming van 200 euro ontvangen. De vrijwilligers van de Armoedecoalitie weten u er meer over te vertellen. Zij staan op 30 november met de straattafel van 12.00 tot 14.30 uur op het pleintje bij de Hema in Overvecht.

Armoedecoalitie

Grote organisaties, kleinschalige initiatieven, hulp- en dienstverleners, belangenbehartigers en ervaringsdeskundigen hebben zich verenigd in de Armoedecoalitie Utrecht. Onder de deelnemers bevinden zich organisaties als het Leger des Heils, Lister, Al Amal, Stichting de
Tussenvoorziening, Participatieraad, Emmaus,
U-2B Heard!, Ubuntuhuis, U Centraal, buurtteams, woningbouwcorporatie Portaal, Solgu, Cosbo, Resto VanHarte, Hogeschool Utrecht, buurtpastoraat en Speelgoedbank. Met elkaar streven zij ernaar de positie van financieel minder draagkrachtigen te verbeteren.

 

Nadere informatie

Voor meer informatie kijkt op www.armoedecoalitie-utrecht.nl. Heb je vragen of wil je een bijdrage leveren? Neem dan contact op met Tilly Prinsen, email: tillyoba@yahoo.nl.

 


Terug naar nieuws