Mantel van Sint Maarten

Utrecht kent veel mensen, groepen en initiatieven die zich inzetten voor anderen. Mensen die geven èn delen. Sommigen doen dat op verrassende wijze. Eigenzinnig, tegendraads en opvallend. Of juist onopvallend, maar trouw en onbaatzuchtig. Iedereen op zijn eigen manier, maar allemaal in het belang van de stad Utrecht. Het jaarlijks terugkerend evenement De Mantel van Sint Maarten staat dit jaar, op vrijdag 9 november 2018, geheel in het teken van kinderen in armoede.

Opgroeien in armoede

Er zijn in de stad Utrecht te veel kinderen die op welke manier dan ook te maken hebben met armoede. De achterstand die deze kinderen in de jeugd oplopen is vaak lastig of helemaal niet meer in te halen. Er zijn gelukkig veel stadsgenoten, initiatieven en organisaties die een positieve bijdrage willen leveren. Uit onderzoek van de kinderombudsman blijkt echter dat de aanpak van armoede op dit moment nog weinig samenhangend is. Weten we eigenlijk voldoende van elkaar wat we doen? Kan er beter worden samengewerkt?

Ontmoeting en delen van ervaringen

Tijdens het evenement, op vrijdag 9 november in de Domkerk in Utrecht, staat ontmoeting centraal. We delen ervaringen en versterken onderlinge banden. De verschillende initiatieven, fondsen en ervaringsdeskundigen zijn aanwezig op een infomarkt om met elkaar te ervaringen delen en u te informeren. Er zal een inhoudelijk programma zijn waarbij onder andere de Kinderombudsman Magrite Kalverboer haar medewerking zal verlenen en in de vorm van een speeddate sessie wordt nog meer ervaring uitgewisseld. Doel van dit evenement is om alle professionals, vrijwilligers en andere betrokkenen van elkaar op de hoogte te brengen, zodat de kinderen in onze stad sneller bereikt worden op de manier die voor hen nodig is! Want iedereen gunt de jeugd in onze stad een mooie toekomst. De Mantel van Sint Maarten hoopt met dit evenement haar bijdrage te leveren aan dit doel.

Stimuleringsprijs

Net als voorgaande jaren zal ook dit jaar een geldbedrag worden uitgereikt aan een initiatief die op verrassende en doeltreffende wijze een bijdrage heeft geleverd aan kinderen in armoede in de stad Utrecht. De prijs wordt dit jaar uitgereikt door eerste locoburgemeester Victor Everhardt.


Terug naar nieuws