Minder Nederlanders leven in armoede door aantrekkende economie

Nederland telde in 2016 bijna een miljoen armen, wat neerkomt op 6 procent van de bevolking. Het aantal is fors lager dan in 2013. In dat jaar leefden er nog 1,2 miljoen mensen in armoede. De oorzaak voor de daling is de aantrekkende economie na 2013.

Dat blijkt uit cijfers van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), dat de armoede in Nederland in kaart heeft gebracht.

Het SCP heeft voor de nieuwe rapportage het begrip armoede herijkt. "We hebben dit jaar opnieuw gekeken naar wat mensen minimaal nodig hebben en hoeveel dit kost. Ook is opnieuw geïnventariseerd hoeveel mensen nu echt te besteden hebben", schrijft het planbureau.

Door de nieuwe meetmethode is het aantal mensen dat in armoede leeft licht gedaald volgens het SCP.


Terug naar nieuws