Op naar de EMIN-bus!

De grote EMIN (European Minimum Income Network)-campagne voor een adequaat minimuminkomen is gestart. In het kader daarvan vertrokken deze week twee touringcars uit Brussel. Gedurende twee maanden zullen diverse landen in de EU aandoen. (www.eminbus.eu)

Op 24 mei komt een van de bussen richting Nederland - naar Eindhoven om precies te zijn. De bus is te vinden op het 18 Septemberplein, daar wordt ’s avond in wijkcentrum ’t Bellefort een discussieavond georganiseerd. De dag erna, 25 mei, staat de bus in Utrecht, bij winkelcentrum Overvecht, Seinedreef. Ook hier staat ’s avonds een discussieavond op de agenda (accommodatie nog niet bevestigd). Vervolgens is de bus op 26 mei in Leeuwarden bij wijkcentrum Schieringen. Daarna gaat de bus door naar Duitsland.
De bussen zijn een deel van de grote EMIN-campagne voor een adequaat minimuminkomen in alle EU-lidstaten. Voor Nederland wordt ingezet op een extra verhoging van de bijstand, de AOW, de NAW etc namelijk 5% voor de komende jaren (2018-2020). Extra wil zeggen naast de halfjaarlijkse inflatiecorrectie. De campagne voor een adequaat minimuminkomen wordt ondersteund door de Europese Commissie en het Europees Parlement.

Kortom: kom naar de bus of een van de discussiebijeenkomsten, lanceer mooie, zinnige voorstellen lanceren, vertel iedereen over de bustour of onderteken de petitie op www.WeMove.eu.


Terug naar nieuws