Weer meer Utrechters leven in armoede

Het aantal gezinnen dat in Utrecht in armoede leeft, steeg de afgelopen jaren opnieuw - al vlakt die groei wel af. Hadden in 2010 nog 22.200 huishoudens een laag inkomen, vorig jaar waren dat er 25.200. Dat laat wethouder Victor Everhardt (D66) aan de gemeenteraad weten.
De toename komt volgens de wethouder door groei van het aantal mensen in de bijstand en zit vooral bij huishoudens die langdurig een laag inkomen hebben. Het grootste deel van de minima is alleenstaand (63 procent) en van Nederlandse afkomst (53 procent). Meer dan de helft woont in wijken als Overvecht, Zuilen, Ondiep, Kanaleneiland, Transwijk en Rivierenland.

Armoede

De wethouder liet onderzoek doen naar armoede in de stad. Volgens de gemeente leeft een huishouden in armoede wanneer het minder dan 125 procent van het wettelijk sociaal minimum te besteden heeft. "Maar ook boven deze inkomensgrens zijn er mensen die niet goed rond kunnen komen,’’ schrijft Everhardt. "Onze armoedeaanpak richt zich ook op deze groepen."
Volgens de wethouder groeien relatief meer kinderen (9.900) op in een gezin met een laag inkomen. "Met de ontwikkeling van het U-pas-kindpakket en de extra inzet rond kinderen in armoede bevorderen we dat kinderen mee kunnen doen. Ook verwachten we dat door aanpassingen in de U-pas regelingen het gebruik verder zal stijgen, ook onder volwassenen."

Schulddienstverlening

Uit de zogenoemde ‘Armoedemonitor’ blijkt ook dat het aantal mensen dat gebruik maakt van de schulddienstverlening van de gemeente toeneemt en dat de de problemen complexer worden.
"Schulden hebben is armoede in het kwadraat. Veel mensen komen er zelf niet meer uit, het veroorzaakt veel stress en belemmert mensen om verder te komen in het leven."
De resultaten geven volgens Everhardt geen aanleiding om de armoederegeling van Utrecht aan te passen. Wel vindt hij dat de doelgroep beter bereikt moet worden, door bijvoorbeeld betere voorlichting. "Ouderen en inwoners met een niet-westerse achtergrond zijn bijvoorbeeld niet volledig gebaat bij onze digitale middelen. Zij hebben meer behoefte aan voorlichters die uitleg geven."


Terug naar nieuws