Weten wat werkt gaat van start!

Goed nieuws; het experiment ‘Weten wat Werkt’ gaat definitief door! In dit experiment onderzoekt de gemeente wat het effect is van een andere aanpak in de bijstand. Bijvoorbeeld als er wordt uitgegaan van minder regels en meer regie voor de bijstandsgerechtigde om werk of andere activiteiten te vinden. Of als er juist meer begeleiding hierbij wordt geboden. Utrecht wilde al in het voorjaar van dit jaar met ‘Weten wat Werkt’ starten.

Maar het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelde als voorwaarde dat de gemeente de Verordening over de tegenprestatie in de bijstand op orde zou hebben. De gemeenteraad heeft op donderdag 21 december ingestemd met een voorstel van het college van B&W om de Verordening aan te passen. Die voldoet nu aan de wettelijke eisen, maar het Utrechtse bijstandsbeleid blijft ongewijzigd: Utrecht legt geen verplichte tegenprestatie op aan bijstandsgerechtigden. De aanpassing heeft dan ook geen gevolgen voor bijstandsgerechtigden. Het onderzoek ‘Weten wat werkt’ start in de loop van 2018. In februari starten we met de werving van deelnemers. Er komen een aantal verschillende onderzoeksgroepen waar deelnemers worden ingedeeld: iedere groep kent een andere aanpak.

Na afloop van het onderzoek moet duidelijk worden welke aanpak het beste werkt. Het onderzoek loopt tot oktober 2019. Meer informatie over de onderzoeksgroepen, de verdere opzet van het onderzoek en het tijdpad wordt bekend in januari.


Terug naar nieuws