Wetenschappers helpen gemeenten bij bestrijding schulden en armoede

Staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) stellen drie miljoen euro beschikbaar om schulden en armoede te bestrijden. Binnen het kennisprogramma 'Vakkundig aan het werk' gaan wetenschappers samen met gemeenten de nieuwste wetenschappelijke inzichten gebruiken om burgers die kampen met armoede, schulden en sociale uitsluiting te helpen. Ze gaan verborgen armoede onderzoeken om mensen die hulp nodig hebben beter te bereiken. Ook komt er een evaluatie- en effectiviteitsonderzoek naar bestaande armoederegelingen en schuldhulpverlening om zo de kwaliteit te verbeteren.

Het initiatief is onderdeel van de 'Brede schuldenaanpak' waarmee het kabinet samen met publieke en private partijen een veertigtal acties in gang heeft gezet om mensen met schulden te helpen. Het geld is voor de helft afkomstig uit extra budget van het kabinet voor de aanpak van schulden en de bestrijding van armoede. De andere helft wordt gefinancierd vanuit de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) die tot doel heeft bruggen te slaan tussen verschillende wetenschapsgebieden, overheden en maatschappelijke organisaties.

Gemeenten, kennisinstellingen en andere geïnteresseerde maatschappelijke partijen kunnen zich vanaf 9 maart 2019 tot uiterlijk 23 april 2019 om 14:00 uur melden. De inzendingen zullen worden beoordeeld door onafhankelijke deskundigen. Meer informatie vindt u hier.

Utrecht schuldenvrij

In Utrecht geeft de gemeente inmiddels al handen en voeten aan hun ambitie om deze stad schuldenvrij te maken. Om alle mensen uit de schulden te krijgen en te houden. Hierover vond onlangs een tweede stadsgesprek plaats. De betrokkenheid bij dit onderwerp is groot.

Tijdens het eerste stadsgesprek in december 2018 werden 20 ideeën gepresenteerd op een ideeënmarkt. Op de tweede avond in februari 'pitchten' de trekkers hun idee en lichtten toe hoe er nu voorstaat. De opgedane kennis en ideeen worden voor een deel meegenomen in het actieplan dat in het voorjaar aan de gemeenteraad wordt aangeboden.


Terug naar nieuws