Het Ubuntuhuis nodigt u uit voor een inspirerende ontmoeting met Niek Tweehuysen over ‘werken van onderop’ participatie: voor wie een plicht of uitdaging.

Niek Tweehuysen, bouwkundig tekenaar, is sinds 1977 volontair van de Internationale Beweging ATD Vierde Wereld. Buiten Europa werkte hij in Amerika, Azië en Afrika. Hij woonde
acht jaar in Tanzania en schreef daarover het boek ‘Strootjes in het Zand’ (www.strootjes.com). Vanuit de Vierde Wereldbeweging heeft Niek een inspirerende visie op armoede en
mensenrechten, in zowel rijke als arme landen. Hoe kunnen we samenwerken mét en leren van mensen die uitgesloten raken van rechten en erkenning van hun waardigheid?

U kunt hem ontmoeten op dinsdag 16 januari van 15.00 -17.00 uur in De Voorkamer, Kanaalstraat 225 Utrecht. Bij voorkeur aanmelden via ubuntuhuis@gmail.com