Afgelopen maanden is er hard gewerkt om de SJD spreekuren uit te breiden, te verhuizen en te verbeteren. Op dit moment zijn er acht vrijwilligers om te spreken met cliënten en twee vrijwilligers om afspraken in te plannen. Daarnaast heeft SGB de locaties en spreekdagen uitgebreid. Dat betekent, dat deze organisatie op meer dagen bereikbaar is en ook nog eens op drie verschillende plekken in Utrecht, t.w.:
Maandag: Ghanadreef 2a
Dinsdag: Keulsekade 36
Woensdag: Keulsekade 36
Donderdag: Kaaphoorndreef 10
Vrijdag: geen spreekuren

De werkzaamheden zijn uitgebreid en divers. Cliënten zijn welkom met vragen over belastingaangiftes, toeslagen, kinderbijslag, CJIB regelingen, bezwaren, uitkeringen, kwijtschelding gemeentelijke belastingen, bijzondere bijstand, gemeentelijke regelingen en nog veel meer.

Natuurlijk kunnen niet alle vragen worden beantwoord, maar de vrijwilliger zoekt samen met cliënt naar het antwoord of verwijst een cliënt door naar het juridisch loket, belastingdienst of bijvoorbeeld een advocaat.

Tot slot heeft SGB de aanmelding voor SJD vereenvoudigd. Op de site staat een kort aanmeldformulier. Zo wordt alle benodigde informatie om met een cliënt een afspraak te kunnen inplannen, verzameld.

N.B.: sinds kort werkt SGB samenwerking met het re-integratiecentrum van de gevangenis Nieuwegein. Iedere woensdag zal een medewerker aanwezig zijn om ex-gedetineerden die kortgeleden op vrije voeten zijn, te woord te staan en zo nodig te helpen met hun vragen.