Ubuntugesprek: de waarde van geld

U bent van harte welkom op het Ubuntugesprek rondom het thema: de waarde van geld? Dit gesprek vindt plaats op 16 mei van 13-16 uur in het Ubuntuhuis, Vleutenseweg 172.

Door middel van deze maandelijkse gesprekken willen we mensen met uiteenlopende posities in de samenleving bijeenbrengen. Ieder mens draagt wijsheid in zich en is van waarde voor de groep. Kortom: samen ontdekken we (elkaars) wijsheid. Voor nadere informatie of aanmelding, klik hier.

De Ubuntugesprekken vormen een initiatief van het Ubuntuhuis in samenwerking met de Armoedecoalitie Utrecht en de opleiding Ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting (Edasu).

De Armoedecoalitie is een bundeling van maatschappelijke organisaties, initiateven en betrokkenen (zoals Tussenvoorziening, Leger des Heils, U Centraal, Lister, Lokalis, Buurtteamorganisatie Sociaal, woning-bouwcorporatie Portaal, Zilveren Kruis, Hogeschool Utrecht, Emmaus, Al Amal, Solgu, Ubuntuhuis, U-2B Heard!, Cosbo, Nisbo, Steunpunt GGz, Stichting Leergeld, JoU, buurtpastoraten van de kerken en vele anderen).