Verhalen

Op deze pagina staan allerlei verhalen. Verhalen van mensen over hun ervaringen in armoede. Deze verhalen geven inzicht in de verscheidenheid van armoede. Bovendien leiden ze tot inspiratie en geven hoop en perspectief.

29 april 2015Het verhaal van Tilly

Tilly is arbeidsongeschikt verklaard en moet met drie pubers rondkomen van het sociaal minimum. Ze is trekker bij de Klientenraad Werk & Inkomen van de werkgroep armoedebeleid. Ook is ze mede oprichtster van Arm-in-arm-in-actie om oorzaken van armoede aan de kaak te stellen en op een andere manier neer te zetten. Tilly's motto is: leren van elkaar en leren aan elkaar.

Lees meer

29 april 2015Het verhaal van Bert

Bert is 38 jaar. Hij groeide op in een éénoudergezin met vier kinderen. Het gezin was altijd bezig met rondkomen en er was weinig aandacht voor het bijhouden van de administratie. Bert vond zelf een goede baan, maar na tien jaar werd hij ontslagen. Inmiddels was de wereld veranderd en moest alles per computer, maar Bert had dit nooit geleerd.

Lees meer

29 april 2015Het verhaal van Aram

Aram (40) is met zijn ouders en zijn zus gevlucht uit Armenië. Hun asielaanvraag werd afgewezen. Ze zijn een nieuwe procedure gestart, maar in de bijna twee jaar dat die nu loopt, hebben ze geen recht op verblijf in Nederland, en dus ook niet op voorzieningen, behalve op medische zorg.

Lees meer